Ducarme: ‘Meer transparantie over herkomst vlees nodig voor de consument’
Foto: BELGA

In de Kamercommissie Volksgezondheid en Landbouw deed minister Ducarme uit de doeken wat er volgens hem verkeerd loopt bij het Voedselagenschap en in de vleesketen.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil dat de vleesketen voor de consument transparanter wordt. ‘Vandaag zijn de etiketten op verpakkingen voor consumenten onleesbaar. Ze bevatten vandaag onvoldoende informatie over de oorsprong van het vlees en de uitsnijderij waar het is behandeld. Met onder andere Test-Aankoop en landbouworganisaties wil ik dat verbeteren. De consument moet meer rechten krijgen als hij vlees koopt.’

Dat heeft Ducarme in de Kamercommissie Volksgezondheid en Landbouw gezegd. Die vergadert vandaag over het rapport van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) rond het vleesschandaal bij Veviba.

Niet mals voor FAVV

De minister is na de lectuur van dat rapport niet mals voor het FAVV. Volgens hem toont het aan dat het Agentschap niet juist heeft gereageerd op de melding uit Kosovo in de herfst van 2016. ‘Gezien de informatie waarover het FAVV beschikte, ben ik van mening dat ze de frequenties van de controles bij Veviba hadden moeten verhogen. Waarom heeft FAVV na Kosovo zijn mogelijkheden niet uitgeput om Veviba te verbieden te exporteren? Dat is nochtans voorzien in de wet.’

Ducarme stelt zich ook vragen bij hoe de routinecontroles door het FAVV in bedrijven verlopen en of ze wel voldoende lang duren. ‘Vandaag kunnen globale controles door een inspecteur niet langer dan acht uur duren. Vaak is er maar één controleur. Is dit voldoende bij grote bedrijven? En zijn de controles efficiënt? Ik vind dat we moeten bekijken of de controles niet verdiept kunnen worden.’

Controles verscherpen

‘Ik heb nu aan het FAVV gevraag om de onaangekondigde controles te verscherpen in slachterijen en uitsnijderen in heel het land. Het gaat over 1063 bedrijven. Er zullen duizenden extra controles komen in de vleessector.’

De audit die Ducarme wil laten uitvoeren, zal tegen de zomer meer duidelijkheid moeten brengen over wat er structureel bij het Voedselagentschap moet veranderen.

FAVV-topman Herman Diricks blijft zijn aanpak in dit vleesschandaal verdedigen. ‘Is er krachtdadig opgetreden? Jazeker. We blijven maatregelen nemen tegen bedrijven die een loopje nemen met de regels.‘

Dat de controles bij Veviba niet werden versterkt na het alarmsignaal uit Kosovo, legt Diricks als volgt uit: ‘Als agentschap wil je bij geen argwaan wekken door bijzondere controles in het bedrijf. We hoopten wel op een snelle grondige controle (door het parket, nvdr.).’