Weer ambras binnen meerderheid: CD&V verwijt N-VA laksheid en schepen noemt coalitiepartners “provocateurs”
Liesbeth Claesen bij het centrale buseiland op het Gemeenteplein: “Wij vragen al langer een rechtstreekse busverbinding naar Leuven.” Foto: evb

Het zit er weer bovenarms op tussen coalitiepartners CD&V en N-VA in Keerbergen. Onderwerp van discussie deze keer: de vraag of de gemeente voor beslissingen over het regionaal mobiliteitsbeleid voortaan gaat samenwerken met gemeenten in het Mechelse of in het Hageland.

De Vlaamse regering heeft Vlaanderen ingedeeld in vijftien vervoersregio’s waarin stads- en gemeentebesturen kunnen meebeslissen over het aanbod van De Lijn op hun grondgebied. Keerbergen maakt deel uit van het proefgebied Mechelen, maar meerderheidspartij CD&V wil liever toetreden tot de regio Hageland.

Minister Weyts

“De definitieve samenstelling van de gemeenten per vervoersregio worden nog deze maand bepaald en moet worden doorgegeven aan het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts”, zegt Liesbeth Claesen, gemeenteraadslid en lokaal CD&V-voorzitter.

“Als we niets doen, blijft Keerbergen ingedeeld bij de Mechelse vervoersregio. Coalitiepartner N-VA communiceert hierover niet met ons, terwijl de partij dat net wel moet doen. N-VA levert immers de schepen van Mobiliteit”, zegt Claesen die haar voorstel vanavond ter sprake brengt op de gemeenteraadszitting.

“Geen blijk van collegialiteit”

N-VA vindt dat de agendering van de discussie op de gemeenteraad alvast geen blijk geeft van collegialiteit. “CD&V Keerbergen past de strategieën toe die het op andere bestuursniveaus ook hanteert, namelijk die van de provocatie”, zegt schepen van Mobiliteit Frank Van Nuffelen (N-VA). Of zijn partij het standpunt van coalitiepartner CD&V volgt, wilde Van Nuffelen nog niet kwijt.

Volgens Claesen zijn er genoeg redenen om toe te treden tot de vervoersregio Hageland. “Wij vragen al langer een rechtstreekse busverbinding naar Leuven. Gemeenten binnen dezelfde vervoersregio kunnen daarover makkelijker bindende afspraken maken. Bovendien worden mobiliteitsdossiers vaker intergemeentelijk en provinciaal aangepakt.”

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig