Bart De Wever: ‘Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims’
Bart De Wever. Foto: Jan Van der Perre

In een interview met De Zondag ontkent N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever dat zijn standpunten over migratie de laatste jaren harder zijn geworden. ‘Analyseer mijn discours van de voorbije dertig jaar. Je zal vooral continuïteit zien. Maar door de valse menslievendheid van links lijkt elk ander discours keihard’, klinkt het.

Het N-VA-kopstuk heeft het over een ‘valstrik die links spant’. ‘Dezelfde linkerzijde die bh’s in brand stak in mei 68, omarmt nu de hoofddoek als symbool van gelijkwaardigheid. Ik vind dat heel eigenaardig. Men wou het christendom kapot, maar van de islam aanvaardt men alles. Ik noem dat soumission.’

De Wever zegt even kritisch te zijn voor de joodse als voor de islamitische gemeenschap. ‘Orthodoxe joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof. Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan. Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.’

In het interview komen voorts onder meer nog de ambities van De Wever aan bod bij de komende verkiezingen. Lokaal blijft hij zes jaar aan als Antwerps burgemeester indien hij herverkozen wordt en na de federale verkiezingen in 2019 sluit hij niets uit buiten ‘regeren met PS, PVDA en/of Ecolo, tenzij die partijen willen meewerken aan een confederale structuur’.