‘Niet alleen vlees is rot, ook het hele systeem’
Foto: Photo News
Dat het schandaal rond Veviba geen geïsoleerd geval zou zijn, vindt Groen stuitend. ‘Er is een volledige doorlichting nodig’, roept de partij op. Bij de N-VA klinkt het dat het tijd is om voedselveiligheid ‘eindelijk eens serieus’ te nemen.

Het schandaal rond Veviba zou volgens de RTBF geen geïsoleerd geval zijn. Ook een Vlaams vleesbedrijf zou in augustus 2017 een grote hoeveelheid vlees voorbij de houdbaarheidsdatum hebben geleverd aan de Kosovaarse groothandelaar, waar bovendien ook sprake van was in de zaak rond Veviba.

‘Niet alleen het vlees is rot, ook het hele systeem’, concludeert federaal fractieleider voor Groen Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry. ‘Een audit van enkel de werking van het FAVV is niet voldoende, de hele sector moet doorgelicht worden. Mensen moeten weer kunnen vertrouwen wat er op hun bord ligt.’

Dedry dringt bij bevoegd minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) aan dat hij transparantie geeft over dit nieuwe probleem. ‘Dat moet hij doen maandagochtend tijdens de geplande Kamercommissie Volksgezondheid over de zaak-Veviba. Het is goed dat de door ons gevraagde audit van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid is toegezegd, maar dit is niet meer voldoende’, meent Dedry, lid van die commissie.

Voor Groen moeten de vleesschandalen leiden tot een echte ommekeer. ‘Dit voedselsysteem, waar hebzucht lijkt te regeren boven gezondheid, is rot. Het zorgt voor veel verliezers: de boeren en de ondernemers die het wel goed menen, de consument, onze gezondheid en het leefmilieu. Alleen wanneer de hele sector wordt doorgelicht, zal er echt iets veranderen’, besluit Calvo.

Daar sluit ook Ecolo zich bij aan. Volgens Muriel Gerkens, voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid, moet er een doorlichting van de hele agrovoedingssector komen. ‘Anders geraken we er niet uit’, klinkt het.

‘Neem voedselveiligheid serieus!’

‘Een grondig gerechtelijk onderzoek dringt zich op’, vindt ook N-VA. ‘Het wordt nu eens tijd dat voedselveiligheid eindelijk serieus genomen wordt door én in de sector. Praktijken zoals die van de voorbije dagen zijn walgelijk te noemen’ zegt Kamerlid Renate Hufkens. ‘Er wordt immers NIET gesold met voedsel. De Vlaming pikt dit niet. Terecht.’

De voorlopige conclusie voor Hufkens is is dat het FAVV haar rol ernstig moet nemen. ‘Controles moeten proactiever, sneller en doortastender. Bovendien is er dringend nood aan een betere communicatie tussen de verschillende betrokken instanties, maar ook naar de consument.’

De N-VA zegt uit te kijken naar het rapport over de werking van het FAVV. ‘Maar vragen we ons uiteraard ook af waarom justitie zo traag reageerde nadat het FAVV hen op de hoogte bracht.’

N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp pleit er in een gesprek met Radio 1 voor om het voedselagentschap onder Vlaamse bevoegdheid onder te brengen. ‘We zien dat er vandaag in Vlaanderen veel meer wordt gedaan rond dierenwelzijn’, aldus Van Camp. ‘Dankzij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is er nu een fatsoenlijk beleid. Mocht Vlaanderen ook verantwoordelijk zijn voor het voedselagentschap zou het beter zijn. Als wij als Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor een bevoegdheid, wordt die beter uitgewerkt.’
Van Camp spoort consumenten ook aan om na te denken over hun vleesconsumptie. ‘De consument moet realistisch zijn. Zo veel vlees eten, voor zo'n lage prijs, dat kan gewoon niet.’