Belangenorganisaties Ageas-schikking op het matje
Foto: BELGA

De belangenorganisaties die de schikking hebben onderhandeld met verzekeraar Ageas moeten zich vandaag verantwoorden voor het Amsterdams gerechtshof. Het hof wil weten of Ageas hen niet te veel verwend heeft.

Zaal tien van het gerechtshof Amsterdam loopt vanochtend vlot vol. Reden: de behandeling van de grootste aandeelhoudersschikking ooit in Europa, goed voor een bedrag van 1,3 miljard euro. Een bedrag dat Ageas betaalt om van zijn Fortis-procedures af te geraken. Die zijn het gevolg van de val van Fortis in 2008.

Het hof weigerde vorig jaar in juni de schikking goed te keuren. Het hof vond het verschil in behandeling tussen actieve eisers en passieve aandeelhouders te groot. Tot verrassing van velen viel het hof ook over de verloning voor de tussenpersonen. ‘Als het over geld gaat, is er altijd een stukje emotie in het spel. Denk maar aan het loon van ING-topman Ralph Hamers’, zegt een Nederlandse advocaat.

Ageas betaalt 45 miljoen aan de belangenorganisaties als tussenkomst in hun kosten. Deminor krijgt daarvan 10,5 miljoen. De Nederlandse VEB 25 miljoen. Verder zijn er FortisEffect en Sicaf. Deminor heeft alvast in zijn conclusies een vrij gedetailleerd beeld van kosten en opbrengsten. Zwakke schakel in de ketting lijkt VEB. Die werkt een beetje zoals Test-Aankoop: een jaarlijkse ledenbijdrage. Daar komt nu nog de 25 miljoen van Ageas bovenop.

De verschillende tussenpartijen proberen het gerechtshof te overtuigen dat ze een zeer groot risico hebben gelopen door zich op de Fortis-zaak te storten en dat het tien jaar geleden niet te voorspellen was dat dit gunstig ging aflopen.

Binnen twee weken volgt nog een tweede zitting. Dan buigt het hof zich over de bijgestuurde schikking. Voor de zomer wordt uitspraak verwacht. Het afwerken van de hele schikking zou nog tot 2021 duren. Door de bijkomende zittingen is sprake van 1 jaar vertraging.

'Redelijke vergoedingen'

Ageas pleit alvast dat de vergoedingen in lijn liggen met wat gebruikelijk is. Bovendien was de inzet hoog en de risico’s groot. ‘De eerste les in economie is dat tegenover een hoog risico ook een mogelijk hoge opbrengst staat.’ Nog volgens Ageas moet het hof vooral kijken of de schikking in zijn geheel redelijk is. Dat de tussenpersonen die optraden voor aandeelhouders van Ageas een vergoeding krijgen van Ageas, is niet ten koste gegaan van de aandeelhouders.

Ageas begrijpt wel dat het hof toetst of de vergoeding redelijk is en of de belangen van de gerechtigden voldoende gewaarborgd werden. Volgens Ageas is dit het geval.

Perlement

Kan het hof de schikking weigeren goed te keuren als ze zou vinden dat de vergoeding voor de tussenpersonen te hoog is? Volgens Ageas blijkt uit de parlementaire stukken over de Wcam-wet, de wet die de schikkingen regelt, dat dit niet het geval is. ‘Het doet niets aan het redelijk karakter van de vergoeding voor de gerechtigden.’

Ageas merkt ook op dat op de vraag tot debat die het hof vorig jaar lanceerde, er maar twee reacties zijn binnengekomen en dat die bovendien niet de vergoeding van de belangenorganisaties op de korrel namen.

In Nederland is momenteel een parlementair debat aan de gang over wat een redelijke vergoeding is in collectieve procedures. Volgens Ageas mag dit geen invloed hebben op de lopende schikking maar kan dit enkel impact hebben op toekomstige schikkingen.