Boze De Block over borstkankerscreening: ‘Er is zoveel ellende over mij gestort’
Maggie De Block (Open VLD) Foto: Photo News

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wond zich in de Kamer behoorlijk op over de ‘leugenachtige’ informatie die over een Koninklijk Besluit (KB) rond de terugbetaling van het preventieve borstkankeronderzoek is verspreid. Ze kreeg felle kritiek van de oppositie.

De minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje vanuit Franstalige oppositie kritische vragen over het KB. Dat werd intussen on hold geplaatst, onder meer omwille van kritiek vanwege de coalitiepartner MR. De Franstalige liberalen kwamen zelf niet tussen tijdens het debat.

Minister De Block sloot haar betoog emotioneel af. ‘Met zoveel ellende die over mij is gestort, heb ik het recht mijn antwoord te geven’, reageerde De Block toen de voorzitter van de Kamer Sigfrid Bracke (N-VA) haar besluit vroeg.

De Block hekelde in haar betoog dat foutieve, zelfs leugenachtige informatie over de wettekst wordt verspreid op de rug van kwetsbare vrouwen. Ze verweet de criticasters ook geen tijd te hebben genomen zich te verdiepen in alle wetenschappelijke adviezen, literatuur en internationale richtlijnen over het thema. De Block benadrukte dat het overleg met alle mogelijke instanties dat aan het neerschrijven van de tekst voorafging.

Het Verzekeringscomité binnen het Riziv en de Medicomut, het overlegorgaan tussen ziekenfondsen en artsen, buigt zich maandag over het KB.

Terugbetaling beperkt of geschrapt

Het KB zou op 1 april ingaan. Voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker veranderde er niets, maar voor andere vrouwen zou de terugbetaling van mammografieën voor vroegtijdige opsporing van borstkanker wel beperkt of zelfs geschrapt worden. Vrouwen jonger dan 45 en ouder dan 74 jaar zonder risicoprofiel krijgen het preventief onderzoek niet langer terugbetaald, tussen 45 en 50 jaar zou de terugbetaling beperkt worden tot één onderzoek per jaar, tussen 50 en 74 tot één screening om de twee jaar.

De artsenvakbond BVAS schaart zich aan de zijde van de Open VLD-minister. Die benadrukt dat de minister zich bij het uitschrijven van de nieuwe nomenclatuur zorgvuldig heeft gehouden aan het advies van alle artsengroepen die zich erover hebben uitgesproken.

BVAS laakt voorts de recente agressieve aanvallen in de media. Die komen van artsen ‘die een reeks andere indicaties voor mammografische opsporing voor waarheid nemen dan de indicaties waarover algemene consensus bestaat’, zegt de vakbond. ‘We worden geconfronteerd met gekrakeel van scholen en gekrakeel van artsen met verschillende praktijken, die in de literatuur de argumenten gaan zoeken die hen het best uitkomen.’