Peanuts voor mantelzorgers
Foto: hh

Slechts een op de vijf mantelzorgers krijgt een premie van de gemeente. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA) opvroeg.

Officieel zijn de mantelzorgers met 150.000, maar in werkelijkheid loopt hun aantal op tot 600.000 of zelfs 800.000. Het gaat om partners, familieleden en naasten die voor iemand zorgen. Volgens een studie uit 2016 doen ze het werk van 121.000 voltijdse werknemers. ‘Stel je voor dat zij wegvallen. Het aantal ouderen zal tegen 2060 ook nog eens verdubbelen’, zegt ­Dorien Vandormael van Steunpunt Thuiszorg.

Veel mantelzorgers krijgen geen financiële tegemoetkoming. Peter Persyn schreef alle Vlaamse steden en gemeenten aan en kwam tot de vaststelling dat drie op de vier lokale besturen wel een premie toekennen, maar slechts een op de vijf mantelzorgers – 32.000 – krijgt die ook. ‘Het gaat niet om het geld, want meer dan een symbolisch bedrag is het niet. Maar de erkenning is belangrijk’, zegt de N-VA’er.

Ongeveer 220 van de 308 gemeenten geeft een premie. De hoogte daarvan is echter zo verschillend dat een mantelzorger in de ene straat tot 900 euro per jaar kan krijgen, zoals in Roosdaal, en in een straat van de buurgemeente niets.

225 euro per jaar

Johan Tourné van Ziekenzorg CM noemt dat spijtig. ‘Vaak gaat het om spitstechnologie om de budgetten te drukken, terwijl gemeenten beter zouden moeten beseffen dat mantelzorgers onmisbaar zijn. Als ze zich gewaardeerd voelen, houden ze het ook langer uit’. Ziekenzorg CM vraagt de gemeenten er na de verkiezingen voor in te staan dat de premie minstens 50 euro per maand bedraagt. Momenteel is het gemiddeld 225 euro per jaar.

Volgens Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse ­Steden en Gemeenten (VVSG) is er nog werk aan de winkel. ‘De gemeenten zijn niet verplicht om een premie uit te keren, maar ze tonen ermee dat ze het werk van de mantelzorgers waarderen. Het is in elk geval geen bedrag om je inkomen mee te verhogen’.

De gemeentelijke premie is de enige die voor de mantelzorgers is bestemd. De Vlaamse regering geeft ook een zorgpremie van 130 euro, maar die is voor de zorgbehoevenden bestemd.