Benoeming Europese topambtenaar onder vuur in Parlement
Martin Selmayer Foto: EPA-EFE

In het Europees Parlement hebben zowat alle politieke families maandagavond forse kritiek geuit op de aanstelling van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Eurocommissaris Gunther Oettinger hield staande dat alle regels gerespecteerd werden bij de veelbesproken promotie van de kabinetschef van voorzitter Jean-Claude Juncker, maar verscheidene parlementsleden weigerden zich als ‘kleine kinderen’ of ‘imbecielen’ te laten behandelen.

De flitsbenoeming van Selmayr tot de hoogste ambtenaar van de Commissie zorgt al weken voor ophef in de Europese instellingen. Selmayr had gekandideerd voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. Toen de 47-jarige Duitser op 21 februari tijdens een vergadering van de eurocommissarissen die functie in de wacht sleepte, kondigde Juncker prompt het ontslag van secretaris-generaal Alexander Italianer aan en schoof zijn kabinetschef in één ruk door naar de hoogste functie binnen het 33.000 man sterke ambtenarenkorps. Sinds begin deze maand oefent hij die job uit.

De Europarlementsleden vroegen opheldering, maar bleven maandag op hun honger zitten. Eurocommissaris voor Personeelsbeleid Oettinger drukte de Europarlementsleden op het hart dat de hele benoeming volgens het boekje is gebeurd en dat alle fases van de procedure in de statuten van het Europees openbaar ambt strikt zijn opgevolgd.

‘Sprakeloos’

De Duitse conservatief verzekerde ook dat nationaliteit of partijbanden geen rol hebben gespeeld en dat Selmayr over alle kwaliteiten beschikt om secretaris-generaal te zijn. ‘Hij heeft een ontwikkelde zin voor politiek en is een echte Europeaan. Daarom heeft hij het vertrouwen van de voorzitter en alle commissarissen’, zei Oettinger.

Het maakte weinig indruk. Zelfs Duitse christendemocraten en conservatieven weigerden de beslissing te verdedigen. Bijzonder scherp was de Nederlandse liberale Sophie in ‘t Veld. ‘Ik ben sprakeloos dat 27 eurocommissarissen bij de neus worden genomen door een ambtenaar’, hekelde ze dat niemand bezwaar maakte tijdens de bewuste vergadering.

De Commissie moet volgens haar ‘kiezen wat ze het belangrijkst vindt: de carrière van Selmayr of de credibiliteit van de Europese Unie’.

Santer

Op sociale media lanceerde ook fractieleider Guy Verhofstadt een waarschuwing. ‘Als de Commissie niet oplet, zal ze het lot van de Commissie-Santer ondergaan’, zo verwees hij naar de val van die Commissie in 1999.

‘Dossier stinkt’

‘U zegt dat alle regeltjes gevolgd werden, maar het hele dossier stinkt’, zo richtte Bart Staes (Groen) zich tot Oettinger. Hij wees erop dat de hele procedure, van de opening van de vacature tot de benoeming, in een rotvaart van drie weken is afgehaspeld.

Dat gebeurde niet open en transparant en bovendien verliep het spel niet eerlijk, zonder dat er echte tegenkandidaten waren. Als lid van de begrotingscontrolecommissie gaat Staes de zaak nu verder uitspitten. Oettinger beloofde alvast te antwoorden op alle vragen van die commissie.

‘Nepnieuws’

Aan Tom Vandenkendelaere (CD&V) bevestigde Oettinger alvast dat Selmayr de eurocommissarissen niet had gepaaid met extra voordelen, zoals het behoud van chauffeurs en kantoren na hun vertrek uit het Berlaymontgebouw. ‘Nepnieuws’, zo veegde de Duitser die geruchten van tafel.

Mark Demesmaeker (N-VA) hekelde de ‘ongezonde concentratie aan macht’ en bestempelde de hele saga als een grote bedreiging voor het Europese project. ‘U ziet de bedreiging voor de Europese Unie vaak elders, in het Rusland van Poetin, bij Trump of het populisme, maar de echte bedreiging moet u vooral bij uzelf zoeken.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig