Slachtoffers aanslagen ten laatste jaar na feiten vergoed
Archiefbeeld Foto: Photo News

Slachtoffers van aanslagen moeten binnenkort sneller vergoed kunnen worden. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Justitie Koen Geen (CD&V) hebben daarover maatregelen uitgewerkt.

De federale regering maakte vrijdag na de ministerraad een stand van zaken op van de maatregelen die al genomen zijn rond de hulp aan slachtoffers van de terreurdaden.

Rond een betere en snellere vergoeding van slachtoffers heeft minister Peeters nu maatregelen uitgewerkt. In de toekomst moeten alle slachtoffers vergoed worden, ongeacht de plaats van de aanslag en ongeacht de middelen waarmee de aanslag is gepleegd.

Juridische bijstand

Ook de noodhulp aan de slachtoffers wordt versneld, via een vereenvoudigde procedure die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft uitgewerkt. Een afzonderlijk departement ‘Terrorisme’ binnen de Commissie voor financiële bijstand aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zal de aanvragen behandelen. In het geval van terrorisme zal er altijd een versnelde procedure gevolgd worden.

Geens werkte ook een systeem van subrogatie uit, waarbij de staat slachtoffers vergoedt en daarna de rechten van het slachtoffer overneemt om de schadevergoeding alsnog op de verzekering te verhalen.

Er komt ook één centrale slachtofferlijst op niveau federaal parket en een slachtofferfonds zal instaan voor de advocatenkosten. Zo kunnen slachtoffers een beroep doen op gespecialiseerde advocaten. Het fonds zal terugbetalen tot een maximumbedrag van 12.000 euro.

Commissie

Woensdag geven de bevoegde ministers daarover uitleg aan de opvolgingscommissie van de Kamer. Die moet nagaan in hoeverre de regering de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen uitvoert.