Museumdirectrice Catherine de Zegher tijdelijk geschorst
Foto: DVH

De directrice van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), Catherine de Zegher, zal tijdelijk niet meer vanop de werkvloer van het museum opereren. De Zegher kwam in diskrediet door de zaak-Toporovski, de omstreden bruikleenovereenkomst van het MSK met Igor Toporovski rond mogelijk niet-authentieke Russische kunst.

In een spoedzitting stelde het AGB Kunsten en Design voor om haar te schorsen tot het resultaat van de audit bekend is. De Zegher is in dienst van de stad en werd gedetacheerd aan het museum. Ze wordt dus tijdelijk ambtenaar van de stad. Tijdens haar afwezigheid neemt curator Johan De Smet de leiding van het museum over.

De Zegher kwam niet opdagen op de spoedzitting. Ze legde evenmin de documenten voor waar de leden van de cultuurcommissie haar hadden om verzocht.

Door de verwijdering van De Zegher komt de baan vrij voor een externe 360 graden audit, waarbij alle medewerkers vrijuit kunnen spreken over de werking van het museum. Ze kunnen dan eveneens toelichten of het museum zorgvuldig is omgesprongen met de screening van de collectie Toporovski.

Woelig vaarwater

De zitting werd vandaag bij hoogdringendheid samengeroepen na de berichtgeving in deze krant dat museumdirectrice Catherine de Zegher de Gentse cultuurcommissie had voorgelogen. Maandag zei ze in die commissie dat Magdalena Dabrowski en Noemi Smolik ‘in de zes maanden die voorafgingen aan de tentoonstelling volop betrokken waren bij het onderzoek’ van de collectie Toporovski.

Gecontacteerd door De Standaard bleek dat beide specialistes nooit gevraagd waren voor een expertise en ze bijgevolg nooit hadden uitgevoerd. Ze hebben De Zegher zelfs geadviseerd om haar handen niet aan deze collectie te verbranden. Noemi Smolik zag de werken pas voor het eerst toen ze al in de zaal hingen.

Het museum kwam in woelig vaarwater toen tien internationale specialisten in deze krant de 26 bruiklenen Russische avant-gardekunst ‘hoogst twijfelachtig’ noemden. De zeven daarop volgende weken behield directrice Catherine de Zegher het stilzwijgen. Ze hield vol dat het museum de werken in kwestie grondig had onderzocht, conform de gangbare praktijken in de museumwereld. Deze stelling werd ook meermaals bevestigd door cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) en de Gentse cultuurschepen Annelies Storms (SP.A).

Ontgoocheld

‘We hebben deze maatregel genomen omdat we het vertrouwen in mevrouw De Zegher missen’, zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A). ‘Een ontslag kan de AGB niet geven, want het werkgeverschap ligt bij de stad. Mevrouw De Zegher heeft mij documenten voorgelegd, onder andere mails, maar haar advocaten hebben me gevraagd deze niet te delen met de commissie en ze niet bekend te maken. Ook zij zal haar medewerking moeten verlenen aan de audit.'

N-VA gemeenteraadslid Karlijn Deene is ontgoocheld. 'Zelfs nu de feiten overduidelijk zijn, wil de stad nog maar overgaan tot een tijdelijke opschorting van de samenwerking met mevrouw De Zegher. Eigenlijk zegt het stadsbestuur dat het onvoldoende geloof hecht aan de verklaringen van de internationale experten Dabrowski en Molik. Erger nog, ze heeft zelfs niet de moeite gedaan om hen te horen. Onder het mom van privacy heeft mevrouw De Zegher geen enkel document ter beschikking willen stellen, en het stadsbestuur legt zich hier zomaar bij neer. Wat het MSK nu nodig heeft, is een krachtig signaal naar de Vlaamse en internationale kunstwereld. Niet de halfslachtige boodschap die het stadsbestuur nu uitstuurt. En zeker geen middenvinger naar de twee internationale experten.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in