De raad van bestuur van de stadsdienst Kunsten en Design komt vanavond al bijeen om de toekomst van Catherine de Zegher als directrice van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) te bekijken. Die krijgt een laatste kans om aan te tonen of de externe experten die ze opvoerde al dan niet onderzoek hebben gedaan op de collectie Toporovski.

Maandagavond zei MSK-directrice Catherine de Zegher in de cultuurcommissie van de stad dat Magdalena Dabrowski en Noemi Smolik ‘in de zes maanden die voorafgingen aan de tentoonstelling volop betrokken waren bij het onderzoek’. Ze voegde er aan toe dat de twee specialisten zo enthousiast waren dat ze een expositie met de werken wilden maken. ‘Ik heb daar concepten van en kan u de documenten tonen.’

Raad van bestuur bespreekt positie MSK-directrice De Zegher
Catherine De Zegher. Foto: am

Gecontacteerd door De Standaard bleek dat beide specialistes nooit gevraagd waren voor een expertise en ze die bijgevolg nooit hadden uitgevoerd. Ze hebben De Zegher zelfs geadviseerd haar handen niet aan deze collectie te verbranden. Smolik zag de werken pas voor het eerst toen die al in de zaal hingen.

N-VA eist kordate aanpak

De N-VA-fractie in Gent vroeg woensdag een kordate aanpak. ‘Bijna twee maanden houdt de stad Gent de commotie levendig door een weinig krachtdadige communicatie en een gebrek aan transparantie’, zegt Elke Sleurs in een persbericht. ‘Kritische geluiden worden steeds onder de mat geveegd, zowel door de directrice van het MSK als door schepen voor Cultuur Storms.’

De fractie eist dat er zo snel mogelijk orde op zaken wordt gesteld ‘nu blijkt dat het voorbereidende onderzoek hoogstwaarschijnlijk berust op onwaarheden en valse verklaringen van Catherine de Zegher’.

'Valse verklaringen? Opstappen of ontslag'

Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) vroeg dat de stadsdienst Kunsten en Design ten laatste morgen in de voormiddag bij hoogdringendheid samenkomt. ‘Zodoende kan de dienst zo snel mogelijk de nodige conclusies trekken betreffende het functioneren van de directrice’, schreef ze. Later op de dag raakte bekend dat de raad van bestuur vanavond om 19 uur al bijeenkomt.

In de raad van bestuur, die bij hoogdringendheid wordt samengeroepen, moet er ook duidelijkheid komen. Als blijkt dat De Zegher daadwerkelijk valse verklaringen heeft afgelegd ‘rest er voor de Gentse N-VA maar één conclusie: mevrouw De Zegher stapt zelf op of de raad van bestuur beëindigt de samenwerking.’