Ziek zes weken voor bevalling? Pech
Foto: belgaimage
Zwangere vrouwen die ziek worden in de zes weken voor hun vermoedelijke bevallingsdatum, hebben pech. Die dagen gelden namelijk niet als gewone arbeidsongeschiktheid, maar worden automatisch omgezet in moederschapsrust.

Het gevolg daarvan: het aantal ziektedagen wordt afgetrokken van de vijftien weken rust waarop vrouwen in België recht hebben. Het postnataal verlof kan zo met enkele dagen tot enkele weken ingekort worden. De maatregel geldt voor alle werkneemsters in de privésector. Bij de federale overheid geldt een andere regel. Daar wordt nagegaan of je ziekte al dan niet gerelateerd is aan je zwangerschap.

De Vrouwenraad en de Gezinsbond vragen nu aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de ziektedagen tijdens de periode van zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum niet langer bij de prenatale moederschapsrust onder te brengen. ‘Al in 2016 hebben daarvoor 40.000 mensen een petitie ondertekend’, zegt Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. ‘Tot nu toe zonder gevolg.’

Hechting moeder-kind

De Vrouwenraad en de Gezinsbond stippen aan dat de moederschapsrust in België sowieso al onderaan bungelt in Europa. ‘Je baby na negen weken uit handen geven kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor een goede hechting tussen moeder en kind’, aldus Magda De Meyer. ‘We willen ook de situatie van vrouwelijke zelfstandigen nog eens onder de aandacht brengen: zij hebben in totaal slechts twaalf weken moederschapsrust. Een volledige hervorming is aan de orde.’

Patrick Humblet, hoogleraar in sociaal recht aan UGent, deed onderzoek naar de geschiedenis van de moederschapsrust. ‘Het wettelijke minimum is gebaseerd op een inschatting in de 19de eeuw dat vrouwen negen weken nodig hadden om fysiek te herstellen. De wetenschap weet ondertussen beter, dus de hervorming is een politieke beslissing.’