Gent laat audit uitvoeren op aanpak MSK
Foto: rr

De stad Gent laat een externe audit uitvoeren naar de manier waarop het Museum voor Schone Kunsten (MSK) omging met de collectie Toporovski.

Deze beslissing volgt op een open brief die zestien museumvertegenwoordigers vandaag in De Standaard publiceerden. De collectieve museumsector ‘distantieerde zich nadrukkelijk’ van de manier waarop het MSK was te werk gegaan.

De zestien schreven dat het museum ‘op flagrante wijze alle deontologische regels geschonden had’. Ze zegden dat het er alle schijn van had dat het voorbereidend onderzoek ‘ondermaats en onzorgvuldig’ is geweest.

Ze vroegen met klem dat het museum en de stad verantwoording zouden afleggen aan het publiek, de pers en de collega’s. Daarom stelden ze voor dat er opnieuw een expertencommissie aangesteld zou worden, zoals degene die werd voorgezeten door Thomas Leysen. Die commissie zou zowel het lab-onderzoek begeleiden, dat uitsluitsel kon geven over de authenticiteit van de werken, als een onderzoek doen naar de screening die het museum deed op de collectie.

Authenticiteit

Helemaal is de stad Gent de onderschrijvers van de open brief dus niet gevolgd. Een onderzoek naar de authenticiteit is niet meer mogelijk, omdat de bruikleenovereenkomst stopgezet is.

Het onderzoek dat er komt, zal nagaan of het MSK de ‘geijkte regels en referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen’ heeft gevolgd. Deze opdracht wordt uitbesteed via Audit Vlaanderen. Het is de vraag of deze instelling specialisten heeft die kunnen nagaan of de documenten en certificaten van eigenaar Toporovski authentiek zijn. Diverse stukken zijn in het Russisch gesteld. Van een catalogus is inmiddels overtuigend aangetoond dat hij gemanipuleerd zou zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig