Betoging tegen Theo Francken in Leuven
Foto: Photo News

Een twintigtal organisaties roepen op om maandag 5 maart te manifesteren tegen het asielbeleid van Theo Francken (N-VA). Ze doen dat omdat de staatssecretatis voor Asiel en Migratie dinsdag een lezing geeft aan de KU Leuven

De betoging start omstreeks 17.30 uur aan het Martelarenplein, aan het station in Leuven. Onder meer het ABVV Vlaams-Brabant, Hart boven Hard Leuven, ACOD Cultuur, de vzw Vrede en PVDA Vlaams-Brabant steunen de betoging.

‘Wij willen Francken laten horen dat er in onze stad geen plaats is voor een politiek die de mensenrechten in vraag stelt, die A- en B-burgers creëert, die de mensen door racisme laat verdelen en die het middenveld monddood probeert te maken. Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter kunnen heersen ten koste van de zwaksten in de samenleving’, aldus de organisaties in een mededeling. Ook in oktober vorig jaar werd er betoogd naar aanleiding van een lezing die Francken in Leuven voor een studentenpubliek gaf. Toen daagden 500 betogers op.

De organisaties kanten zich onder meer ‘tegen het wetsvoorstel om zomaar woningen te kunnen binnenvallen’. ‘Dit is in strijd met de Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dat de onschendbaarheid van de woning garandeert, behalve wanneer er een dreiging is voor de nationale veiligheid. Maar mensenrechten vormen voor Francken een obstakel dat aan de kant moet worden geschoven’.

De organisaties verwijzen hier naar het feit dat ook bij de omstreden uitwijzing onlangs van Soedanezen het EVRM niet gerespecteerd werd ‘omdat het risico op foltering niet geval per geval werd nagegaan’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig