Geen verpeste vakantie meer
Wie ziek is tijdens zijn verlof, kan die dagen binnenkort recuperen. Foto: getty images/istockphoto

Wie ziek is tijdens zijn verlof, zal binnenkort ziek zijn en niet meer in verlof. Of anders gezegd: ziektedagen zullen na de verlofperiode alsnog te recupereren zijn. Het is al langer een Europese, maar nog steeds geen Belgische wet.

‘O?’ Wanneer we bellen met de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de grootste vakbond van Nederland, is de woordvoerster merkbaar verbaasd over de aanleiding van ons gesprek.

We zijn onwettig ...