Welke belastingvoordelen kunnen mensen met een laag inkomen genieten?
Foto: pn

Sinds 5 jaar ontvangt mijn vrouw een invaliditeitsuitkering en betaalt ze geen belastingen meer. Hierdoor kan ze ook niet meer de belastingvermindering voor pensioensparen genieten. Zijn er andere posten ...