Minder vervuilende stoffen in Antwerpen dankzij lage-emissiezone
Foto: BELGA

De lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen heeft een duidelijk positief effect op de uitstoot van verontreinigde stoffen in de Scheldestad. Dat blijkt uit het onderzoek naar de impact van de LEZ een jaar na de invoering.

De uitstoot van roet is in de LEZ op één jaar tijd met 33,7% gedaald. Ook de uitstoot van stikstofdioxiden, stikstofoxiden en fijn stof is verminderd sinds de invoering van de LEZ.

‘De enorme inspanningen die we geleverd hebben, brengen dus veel op’, zegt schepen van Leefmilieu, Nabilla Ait Daoud (N-VA). ‘Wie naar Antwerpen komt, krijgt properdere lucht. Het doel van de LEZ is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid voor onze inwoners en bezoekers te beschermen. De cijfers bewijzen dat we daar ook in slagen.’

Minder vervuilende stoffen in Antwerpen dankzij lage-emissiezone

De studie naar de impact van de LEZ op de uitstoot van verontreinigde stoffen werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en Vito, op vraag de stad Antwerpen, De studie vergelijkt het Vlaamse wagenpark van eind 2016 en eind 2017 met het wagenpark zoals het eind 2017 in de LEZ rondreed.

De studie brengt drie evoluties in kaart: de uitstootvermindering in Vlaanderen op 1 jaar tijd, de uitstootvermindering in de LEZ op 1 jaar tijd en het netto-effect van de LEZ. Het netto-effect is de zuivere impact van de LEZ zonder de autonome verjonging van het wagenpark. In de LEZ is de uitstoot door wegverkeer sterk gedaald voor alle polluenten.

Minder vervuilende stoffen in Antwerpen dankzij lage-emissiezone