Kamer keurt fiscale aftrek adoptiekosten goed
Roel Deseyn (CD&V, rechts). Foto: Photo News

Wie een kind adopteert, zal in de toekomst de kosten die daarmee gepaard gaan, voor een stuk fiscaal kunnen aftrekken. De plenaire Kamer heeft daarvoor donderdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

Bij de adoptie van een kind komt niet alleen procedureel heel wat kijken. Ook de kosten voor de adoptie zijn niet gering. Het agentschap Kind & Gezin raamt de totale kosten voor een binnenlandse adoptie in Vlaanderen op 7.875 euro. De kostprijs voor een buitenlandse adoptie in Vlaanderen zou tussen 10.000 en 15.000 euro schommelen. Dat hangt af van de gekozen adoptiedienst, het land van herkomst en de reiskosten om het kind te gaan halen.

Het wetsvoorstel van CD&V’er Roel Deseyn dat donderdag groen licht kreeg, voert een belastingvermindering in van 20 procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 6.150 euro. Daarvoor zullen de uitgaven in aanmerking komen van een procedure die vanaf 1 januari van dit jaar werd beëindigd. ‘Dit geldt zowel voor procedures die afgerond zijn, als procedures die vroegtijdig werden stopgezet. De kosten ten belope van de voorbije vijf jaar komen ook in aanmerking’, legt Deseyn uit.

Met zijn voorstel wil het Kamerlid mensen overtuigen toch de stap naar adoptie te zetten mochten ze twijfelen omwille van de zware financiële kost. ‘Het gaat hier bij uitstek om een gezinsvriendelijke maatregel. Het betreft immers een belastingvermindering voor de gezinnen die een kind wensen te adopteren’, aldus Deseyn.