Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen is trots met het akkoord dat onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement bereikten in de strijd tegen sociale dumping. ‘Werknemers worden collega’s in plaats van concurrenten.’

‘Hier staat een gelukkige commissaris’, zei Marianne Thyssen (CD&V) op een persconferentie over het nachtelijke akkoord over gedetacheerden – werknemers die naar een ander EU-land treken om er tijdelijk aan de slag te gaan. De nieuwe norm wordt gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Dat principe moet komaf maken met de huidige minimumlonen en zo de sociale dumping terugdringen.

De maximumduur van een detachering wordt teruggebracht tot 12 maanden, eventueel verlengbaar met zes maanden. Het Europees Parlement had aangedrongen op een termijn van 24 maanden en ook Thyssen had dit in haar eerste voorstel in 2016 naar voren geschoven. Maar onder druk van de Franse president Emmanuel Macron wordt de termijn ingekort.

De onderhandelaars van het Parlement deden ook een toegeving aan de transportsector: de nieuwe regels inzake detachering worden pas van kracht als de onderhandelingen over speciale wetgeving voor die sector zijn afgerond. Het Bulgaars voorzitterschap stemde dan weer in met een overgangsperiode van slechts twee jaar – de lidstaten hadden aangedrongen op een termijn van vier jaar.

Het is de bedoeling dat de lidstaten en het Europees Parlement nu hun definitieve akkoord geven voor eind juni.

'Dit zal arbeidsmarkt eerlijker maken'

‘Dit is goed nieuws voor het sociale Europa. Dit zal de arbeidsmarkt eerlijker maken’, zei Thyssen. Ze is niet onder de indruk van Belgische critici die zeggen dat dit op het terrein niet veel zal veranderen omdat de verschillen tussen sociale zekerheidsbijdragen tussen de lidstaten blijven bestaan en niet vervat zijn in het akkoord. ‘Wij kunnen de sociale zekerheidssystemen tussen de lidstaten niet harmoniseren – dat is hun bevoegdheid. We zullen wel blijven werken aan meer convergentie. Bovendien is het niet in het belang van de gedetacheerde werknemers, die gemiddeld vier maanden uitgestuurd worden, dat ze telkens zouden moeten veranderen van sociaal zekerheidssysteem. Dat zou leiden tot een ware puzzel bij het bekomen van de rechten voor degenen die we willen beschermen.’

Het sociaaldemocratische Nederlandse europarlementslid Agnes Jongerius, die zelf een verleden heeft in de vakbondswereld, is ervan overtuigd dat dit een groot verschil zal maken voor de werknemers en de werkgevers die de regels naleven. ‘Werknemers zullen weer collega’s worden in plaats van concurrenten.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig