Politici moeten alle mandaten en inkomsten bekendmaken
Foto: Photo News

Vanaf de volgende legislatuur zullen burgers de politieke en private mandaten en verantwoordelijkheden van alle Belgische politici en overheidsbestuurders online kunnen raadplegen. Een wetsvoorstel daarover ligt vandaag voor in de Kamer.

Van de leden van alle Belgische parlementen, over bestuurders bij overheidsinstellingen zoals De Lijn of Eandis tot kabinetsmedewerkers met een beleidsfunctie: ze zullen allemaal na de verkiezingen van mei 2019 hun mandaten en de inkomsten daaruit moeten aangeven.

De maatregel wordt vandaag naar verwachting met een ruime meerderheid door het parlement goedgekeurd. Het is een van de 66 voorstellen die door de parlementaire werkgroep Politieke Vernieuwing kamerbreed eind vorig jaar werden aangenomen. De werkgroep werd opgericht na de heisa rond vergoedingen voor politici bij onder meer de intercommunale Publifin en Telenet.

De aangifte van mandaten was al verplicht voor parlementairen, ministers, gemeentebestuurders, hoge ambtenaren en bestuurs- en directieleden van intercommunales. Nu komen daar bestuurders bij van alle bedrijven en vzw’s waar de overheid het voor het zeggen heeft.

‘De mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle mandaten met een publiek karakter’, zegt CD&V-Kamerlid Vincent Van Peteghem, auteur van het wetsvoorstel. Een mandaat met een publiek karakter wordt gedefinieerd als een vennootschap waar de overheid minstens de helft van de aandelen bezit, of waar de overheid een beheersovereenkomst mee heeft.

De aangifte zal alleen elektronisch gebeuren bij het Rekenhof, op wiens website iedereen de gegevens kan raadplegen. Nu moet het Staatsblad nog doorploegd worden.

Alleen ‘vork’ voor privévergoedingen

Ook de vergoedingen die bij elke job horen, zullen openbaar worden gemaakt. Voor de publieke functies is dat het exacte bedrag, voor privéfuncties volstaat een grootteorde van de vergoeding binnen een vork op jaarbasis.

Volgens het voorstel moet de persoon die aangifte doet kiezen tussen: 1. niet vergoed; 2. tussen 1 en 5.000 euro bruto per jaar; 3. tussen 5.001 en 10.000 euro bruto per jaar; 4. tussen 10.001 en 50.000 euro bruto per jaar; 5. tussen 50.001 en 100.000 euro bruto per jaar; 6. meer dan 100.000 euro bruto per jaar.

Parlementsleden, ministers, burgemeesters en schepenen, hoge ambtenaren en toplui van intercommunales moeten nu ook al een aangifte doen van hun vermogen, die niet wordt gepubliceerd. Die groep wordt door deze wet niet uitgebreid.

Wel krijgt het Rekenhof extra bevoegdheden om administratieve sancties op te leggen wanneer politici niet voldoen aan de aangiftevereisten. In het najaar van 2019 zouden de eerste gegevens online moeten staan.