Afgelopen met kamperen
Siberische temperaturen of niet, in Grimbergen werd ook dit jaar gekampeerd. Foto: BELGA
In 2019 komt er een centraal aanmeldingsregister voor het basis- en secundair onderwijs. Hilde Crevits wil inschrijven vereenvoudigen.

Er komt dan toch een nieuw inschrijvingsdecreet dat een definitief einde maakt aan kamperende ouders voor de school. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat akkoord met het schrappen van de zogeheten dubbele contingentering, een systeem dat de sociale mix in scholen moet bevorderen. De N-VA maakte daarvan een voorwaarde.

In een gesprek met De Standaard ontkent Crevits dat ze op de lijn van de Vlaams-nationalisten gaat staan. Al twee jaar geleden vroeg het Antwerpse stadsbestuur  om het systeem te schrappen. De minister ging daar niet op in. Ze had het gevoel dat Antwerpen de sociale mix op de helling wilde zetten. Gisteren stelde onderwijswoordvoerder Kris Van Dijck (N-VA) uitdrukkelijk dat zoiets niet de intentie is. Meteen voelde de minister zich gesterkt om te handelen. Concreet geeft Crevits haar adjunct-kabinetschef de opdracht om samen met het parlement een nieuw decreet voor te bereiden. Zonder politieke tegenslag moet dat in 2019 starten. Het uitgangspunt wordt een centraal aanmeldingssysteem in heel Vlaanderen waarbij de ouders hun  school kiezen. Kinderen van personeel en broers en zussen krijgen voorrang. Voor het basisonderwijs speelt ook afstand een rol. Daarbij lopen  de aanmeldingsperiodes (voor elk niveau verschillend) gelijk.

Crevits beklemtoont: ‘De ouders kiezen, in geen geval wijst de overheid een school toe.’ Wanneer er te veel kinderen voor te weinig plaatsen zijn, beslist het lot. Crevits wil niet dat de directeur het laatste woord krijgt over wie de school binnenmag. Het blijft een inschrijvingsrecht, geen aanvaardingsrecht.  ‘Iedereen moet een faire kans krijgen.’ Het verplichte systeem van de dubbele contingentering (dat via parameters de populatie van de school stroomlijnt met de populatie van de buurt) valt weg. Crevits blijft  voorstander van een sociale mix, maar gaat mee in de kritiek dat het systeem te omslachtig is en onvoldoende rendeert. 

Automatisch meer kleur

Het Gentse Lokale Overlegplatform mag het systeem van de dubbele contingentering wel blijven gebruiken. Maar de minister speelt met het idee om niets op te leggen. Daarbij wil ze gedurende enkele jaren de situatie monitoren om nadien eventueel maatregelen te nemen. Door de nataliteit zullen de scholen sowieso verkleuren. ‘Een centrale aanmelding kan op zich al een groot effect hebben. Ieder kind komt erin.’

Zo’n centrale aanmelding heeft tevens het grote voordeel dat een school een juist zicht heeft op de capaciteit. Soms  schrijven ouders hun kind op verschillende plaatsen in. Het kost scholen veel tijd om alle dubbeltellingen te schrappen.

Crevits wil vaart maken. Maar ze waarschuwt. ‘De invoering ervan is delicaat. Het gaat om alle scholen in Vlaanderen.’ 

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs en een criticus van het systeem van dubbele contingentering, is tevreden met de nieuwe wending, maar denkt niet dat een en ander in één jaar kan worden ingevoerd. ‘Alvast in die regio’s waar er wordt gekampeerd, moet het aanmeldingssysteem starten. Regels om een sociale mix te bevorderen, moeten kunnen als ze plaatselijk door iedereen worden aanvaard.’