Brussels Airport belooft compensatie voor omwonenden bij eventuele uitbreiding
Brussels Airport. Foto: BELGA

Mocht het tot een uitbreiding van Brussels Airport komen, zoals de luchthaven voorstelt in zijn strategisch plan 2040, dan zal er een compensatie komen voor omwonenden van wie de huizen minder waard worden. Dat is een van de beloftes die Brussels Airport doet na afloop van het discussieforum over de uitbreidingsplannen. De luchthaven zal ook extra studies laten uitvoeren.

Het discussieforum - Forum 2040 - kwam woensdag voor het laatst bijeen. Het bestond uit een tachtigtal geselecteerde belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven, experts), die de voorbije maanden de toekomstplannen bespraken in een reeks themasessies, bijvoorbeeld rond mobiliteit en luchtgeluid.

In een toespraak die vrijdag online werd gezet, maakte luchthaventopman Arnaud Feist de balans op van het forum. ‘In de verschillende sessies heeft iedereen ideeën en meningen kunnen uitwisselen’, aldus Feist. ‘Dit proces heeft ons geholpen om de percepties en de interpretaties van alle betrokken partijen grondig in te zien en te begrijpen.’

Feist benadrukte nogmaals dat er op dit moment nog geen sprake is van concrete, uitgewerkte plannen, maar wel van een visie. Hij verzekerde de deelnemers aan het forum dat ook andere opties niet uitgesloten zijn dan de twee uitbreidingsscenario’s die de luchthaven zelf naar voren schuift. ‘Ik wil u verzekeren dat wij alle mogelijkheden zullen blijven bestuderen, met een evenwichtige benadering als essentieel criterium’, klonk het. Volgens Feist wil Brussels Airport zelf ook liever groeien zonder extra te moeten investeren in capaciteit, als dat mogelijk zou blijken.

Veel protest

Tegen de twee geschetste scenario’s kwam veel protest, zeker tegen de meest ingrijpende plannen waarbij baan 25L met 900 meter zou worden verlengd en er sprake is van een kilometerslange muur die tot 18 meter hoog zou reiken. Tijdens infosessies in de omliggende gemeenten Steenokkerzeel en Kortenberg werd het in januari bijzonder rumoerig toen dat scenario ter sprake kwam.

Mocht de uitbreiding uiteindelijk toch noodzakelijk blijken, dan wil de luchthaven rekening houden met waardeverlies van huizen die bijvoorbeeld in de schaduw van zo’n muur zouden komen te liggen. Daarmee komt de luchthaven tegemoet aan de kritiek dat ‘niet de mensen die onteigend worden, maar diegenen die net niet hun huizen moeten verlaten, de sukkelaars zijn’, zoals die te horen was tijdens de infosessie in Steenokkerzeel.

‘Als een uitbreiding van de luchthaven noodzakelijk is en als ze de waarde van een bepaald eigendom negatief zou beïnvloeden, dan wil Brussels Airport Company een compensatiesysteem creëren op basis van objectieve criteria (verschillende impactzones, uitzicht, of lawaai...) zodat buren in gelijkaardige situaties op dezelfde manier kunnen worden behandeld’, aldus Feist.

Extra studies

Op basis van de vragen en opmerkingen die tijdens de forumbijeenkomsten werden geformuleerd, zal de luchthaven voorts een aantal extra studies bestellen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het lucht-, het grondgeluid en het ultrafijnstof. Er komt ook een uitgebreidere mobiliteitsstudie over een betere verbinding vanuit de E40 Luik-Leuven naar de luchthaven. Die zal de ruime regio rond de luchthaven (met ook Brusselse ring, E19 en E40) in kaart brengen.

‘De lijst van suggesties en de acties die ertegenover staan, bevestigen het nut van het Forum 2040’, vatte Arnaud Feist samen. Hij voegde nog toe dat het einde van het Forum 2040 geen eindpunt is, maar dat de luchthaven een ‘constructieve dialoog’ wil voortzetten.

Niet iedereen gelukkig

Niet iedereen was overigens gelukkig met het forum. Zo sprak het Burgerforum Luchthavenregio (een groepering van bewonersgroepen uit Kortenberg, Steenokkerzeel en Sterrebeek) zich woensdag nog maar eens uit tegen wat het een ‘nepforum’ noemde.

‘Het was geen legitiem overlegorgaan’, stelde het. ‘De deelnemende burgers werden op manipulatieve wijze geselecteerd en het overleg werd zeer sterk gestuurd vanuit de bekommernissen en belangen van Brussels Airport Company.’ De deelnemers hadden ook ‘absolute zwijgplicht’.

De bewonersgroepen vragen dat de overheid een initiatief zou nemen zou nemen om alle betrokkenen te horen en alle opties voor de luchthaven te bestuderen.