Ware Kafka: Bondsparket maakt procedurefout bij het vermijden van procedurefout, racisme dreigt zonder gevolg te blijven
Paul-José Mpoku in actie tegen Club Brugge. Foto: Photo News

Club Brugge moest zich vrijdagmiddag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) melden naar aanleiding van oerwoudgeluiden van Brugse supporters aan het adres van Paul-José Mpoku (Standard). Over de grond van de zaak werd evenwel niet gerept, de debatten liepen vast op een procedurekwestie.

De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich eerst uitspreken of de dagvaarding door het Bondsparket reglementair correct verlopen is. Is dat niet zo, ontsnapt Club Brugge aan een sanctie. Is dat wel zo, wordt een nieuwe datum vastgelegd om de incidenten ten gronde te behandelen.

Net als vorige week, toen Club Brugge moest voorkomen voor spreekkoren tegen Francis Nganga (Charleroi), zou de oproeping van blauw-zwart niet correct verlopen zijn. Opnieuw ontbrak de dagvaarding in het dossier, het door het Bondsparket ondertekende document was niet neergelegd op de griffie van de KBVB.

In de zaak rond Nganga hekelde Club Brugge dat ze niet op de hoogte waren gebracht van de reden voor de vervolging. Het Bondsparket wilde zo’n procedurekwestie vermijden en stuurde een brief naar blauw-zwart met daarin de precieze redenen: discriminerende spreekkoren (oerwoudgeluiden en anti-Waalse gezangen), gooien met voorwerpen en pyrotechnisch materiaal.

Advocaat Walter Van Steenbrugge nam opnieuw de Brugse honneurs waar en bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering. Bovenop het ontbreken van de ondertekende dagvaarding, “waardoor mijn cliënt niet weet waarover het hier allemaal kan gaan”, hekelde de gerenommeerde strafpleiter dat de termijnen van de strafvordering met de voeten getreden werden. Ironisch genoeg gebeurde dat omdat het Bondsparket procedurefouten wilde vermijden.

Tijdens het bekerduel van 8 februari in de halve finales van de Croky Cup moest Mpoku racistische spreekkoren aanhoren. Scheidsrechter Bart Vertenten en de aanwezige match namen ook het werpen van projectielen op in hun verslag. De eerste assistent die een beker naar zich geslingerd kreeg, kwam getuigen: “Maar ik betwijfel of het bekertje naar mij gericht was. Tijdens de vervanging van Mpoku heb ik oerwoudgeluiden gehoord. Dat gebeurde één keer en gebeurde door een beperkte groep supporters.”