Loonsverhoging leerkrachten in de maak
Foto: Photo News

De vakbonden en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hebben een voorontwerp op papier staan over de nieuwe cao. Die bevat onder meer een loonsverhoging voor de leerkrachten.

De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en minister Crevits onderhandeld over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het werkveld. De afgelopen weken zijn die onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen. De Standaard kreeg een voorontwerp van het akkoord in handen.

Daarin staat onder meer de belofte om een lineaire loonsverhoging door te voeren. Op 1 september 2018 zouden de lonen met 0,3% stijgen, op 1 januari 2021 komt daar nog eens 1,1% bij. De bonden en de minister maken zich sterk ‘het maatschappelijk aanzien van het onderwijsberoep te versterken’ en ‘gelijke tred te houden met de evoluties in de privésector’.

Een hele passage in het voorontwerp is gewijd aan het aanbieden van een beter loopbaanperspectief voor tijdelijke leraren. Zo zou er een pilootproject ‘Lerarenplatform’ komen om tijdelijke leraren een jaar lang werkzekerheid te bieden. Een aantal startende leerkrachten krijgt daarin een aanstelling tot het einde van het schooljaar om kortere vervangingen te doen. Als de persoon tijdens dat jaar niet ingezet wordt voor de vervanging, wordt die tijd besteed aan zinvolle pedagogische taken zoals co-teaching.

Er wordt ook een gesprek gevoerd over het herzien van de evaluatieprocedures, met meer nadruk voor coaching en een vermindering van de planlast.

Gevraagd naar een reactie, laat het kabinet Crevits weten om half zes een persconferentie te organiseren.

Vlaams Parlementslid voor SP.A, Caroline Gennez, die de tekst heeft kunnen inkijken, laat weten dat ze ‘weinig ambitie’ terugvindt in het voorontwerp. Het Lerarenplatform is te weinig, ze wil betere voorwaarden voor zij-instromers en meer nadruk op werkbaar werk. De loonsverhoging alleen vindt Gennez onvoldoende.