De Vlaamse regering heeft vrijdagmiddag haar nieuwe erfbelasting voorgesteld. Er komt onder meer een vrijstelling voor de eerste 50.000 euro voor de langstlevende partner en de hoogste schijf van 65 procent valt weg. Een clausule voor een 'beste vriend' komt er dan weer niet.

De Vlaamse regering heeft een akkoord over de vereenvoudiging, versoepeling en verlaging van de erfbelasting. Op die manier moet erven meer aansluiten op nieuwe samenlevingsvormen, luidt het. De vernieuwingen werden vrijdagmiddag op een persconferentie voorgesteld.

Elke meerderheidspartij maakte de afgelopen week al haar verlanglijstje bekend. Zo wenste Open VLD het hoogste tarief van 65 procent omlaag te halen naar maximum 50 procent. De liberalen halen wat dat betreft hun slag thuis. Er komt bovendien een nieuwe lagere schijf van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro. 

Daarnaast komt er ook een vrijstelling voor de eerste 50.000 euro - bovenop de gezinswoning - voor de langstlevende partner. Een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest krijgt ook een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij of zij woont.

Geen 'beste vriend'

De N-VA wou ook dat singles een ‘beste vriend’ kunnen aanwijzen die voordeliger kan erven, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. De tarieven in de zijlijn zijn wel in het algemeen een beetje verlaagd, en dat lijkt de partij tevreden te stellen. 'Deze wijzigingen liggen helemaal in lijn met wat de N-VA telkens in het parlement gevraagd heeft', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters (N-VA). 'Dat stemt me uiteraard tevreden. De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, maar de sociale rechtvaardigheid hoog.'

CD&V wou ten slotte stiefkleinkinderen gelijkstellen met natuurlijke kleinkinderen, maar ook dat voorstel heeft het niet gehaald. De partij was ook te vinden voor een kosteloze erfenissprong, en haalde die slag wel thuis. Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder of grootouder), kan die erfenis, of een deel ervan, voortaan kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die erfenissprong heb je een jaar de tijd.

'We verlagen zoals beloofd de erfbelasting', klopt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) zich op de borst. 'De belastingdruk zal dankzij deze hervorming gevoelig dalen. We doen iets aan de "belasting op verdriet" [en] ook jongeren die op jonge leeftijd hun ouders verliezen, willen we extra beschermen. Verder maken we de gedeeltelijke erfenissprong mogelijk voor wie zijn of haar kinderen een duwtje in de rug wil geven. Mensen worden steeds ouder, de volgende generatie kan dat geld soms beter gebruiken.'