‘Je auto laten wassen voor enkele euro’s, dat klopt niet’
archiefbeeld. Foto: katrijn van giel

In 1 op de 2 gevallen werden bij sociale controles in autowascentra inbreuken vastgesteld zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling. Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) roept mensen op om wantoestanden te melden.

In 2017 werden er in de sector 128 gerichte controles uitgevoerd. Bij de uitgevoerde sociale controles in de autowasbedrijven zijn in totaal 87 pro justitia’s uitgeschreven en 12 waarschuwingen gegeven. De RVA schorste ook drie werklozen.

‘Louche carwashes zijn vaak maar het topje van de ijsberg’, legt staatssecretaris De Backer uit. ‘Er wordt gewerkt met buitenlandse vennootschappen, er worden carrousels van vennootschappen opgezet, allemaal om aan sociale, ecologische en economische regels te ontsnappen.’

Dat wil De Backer aanpakken. ‘Ik zal daarvoor ook kijken hoe we kunnen samenwerken met andere landen, ook buiten Europa, om gegevens uit te wisselen om de structuur achter de illegale carwashes op te rollen.’

De Backer sloot begin december met de sociale partners en de inspectiediensten een plan voor eerlijke concurrentie in de carwashsector. Bedoeling is onder meer om 150 gerichte controles te houden. ‘We hebben ook een centraal meldpunt sociale fraude, voor sociale partners, maar ook voor burgers en ondernemingen, die sterke vermoedens van zwartwerk en oneerlijke concurrentie daar kunnen melden. Als je jouw auto kan laten wassen voor een paar luttele euro’s kan je vermoeden dat er iets niet klopt.’