De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard lanceren CurieuzeNeuzen Vlaanderen, een grootschalig project waarbij 20.000 burgers over heel Vlaanderen de kwaliteit van de lucht in hun straat kunnen meten. Een internationale primeur.

Op windstille winterdagen als deze kun je de uitlaatgassen op sommige plaatsen ruiken – proeven haast. Maar hoe is het écht gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Om een fijnmazig beeld te krijgen van de luchtkwaliteit op straatniveau, zoekt CurieuzeNeuzen Vlaanderen 20.000 Vlamingen die een maand lang de concentratie stikstofdioxide in de lucht aan hun huis willen meten. Vlaanderen zorgt hiermee voor een wereldwijde primeur. Nooit eerder werd dit over zo’n groot gebied in kaart gebracht. 

Hebben we dan geen idee van onze luchtkwaliteit? ‘Toch wel’, zegt professor Filip Meysman van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UAntwerpen), die het onderzoek leidt. ‘Maar het beeld is nog niet gedetailleerd genoeg. Luchtverontreiniging door verkeer verschilt van straat tot straat. Ga een blokje om, en de lucht kan letterlijk opklaren.’

Dieselmotoren

De VMM heeft 60 officiële meetstations en gebruikt die metingen als basis voor computermodellen die de luchtkwaliteit over het hele gewest berekenen. ‘Met CurieuzeNeuzen Vlaanderen gaan we van 60 naar 20.000 metingen’, zegt Meysman. ‘Zo kunnen we nagaan hoe goed de computermodellen de luchtkwaliteit voorspellen, om ze vervolgens te verbeteren.'

In het drukbevolkte en met wegen dooraderde Vlaanderen is verkeer de grootste bron van luchtvervuiling. Daarom meet het project stikstofdioxide (NO2): een schadelijk gas dat ontstaat door verbranding in met name dieselmotoren. Je kan NO2 eenvoudig en betrouwbaar meten door meetbuisjes op te hangen voor het raam. 

De resultaten van dit onderzoek worden in september bekendgemaakt. Vlamingen zullen dan kunnen zien waar te hoge concentraties zijn van gevaarlijke dieseluitlaat, of waar net de gunstigere zones liggen.

De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard zijn op zoek naar 20.000 gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven die de kwaliteit van de lucht in hun omgeving willen weten en meten. Wilt u meedoen? Dan vindt u alle info op standaard.be/curieuzeneuzen.