Vervuilende kachels grootste bron hernieuwbare energie in Vlaanderen
Foto: rr

Niet zonnepanelen of windmolens maar wel hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Dat schrijft VRT NWS. In 2016 kwam iets meer dan 22 procent van de hernieuwbare energie uit houtverbranding, maar dat is eigenlijk het meest vervuilend van allemaal.

Bij hernieuwbare energie denken mensen vooral aan zonnepanelen en windmolens, maar die zijn eigenlijk maar goed voor respectievelijk 12,54 procent en 9,4 procent van de groene energieproductie in Vlaanderen. De afvalverbrandingsinstallaties, die restafval omzetten in warmte, leverden in 2016 bijna 19 procent van de hernieuwbare energie en staan op plaats twee. De hout- en pelletkachels spannen dus de kroon met 22,06 procent, blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.

Houtverbranding is nochtans erg vervuilend. ‘Mensen wijzen altijd weer met de vinger naar de industrie’, zei Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eerder aan De Standaard. ‘Maar die heeft al enorme inspanningen gedaan om haar uitstoot terug te dringen. Nu is het aan de gezinnen om hun steentje bij te dragen.’

Door twee uur lang de open haard te branden stoot u evenveel fijn stof uit als een vrachtwagen die van Brussel naar Parijs rijdt. En voor de uitstoot van een pelletkachel die dertig uur lang brandt, bent u met uw auto in Wenen, een afstand van 1.100 kilometer.

Een pelletkachel mag tot drie keer meer fijn stof uitstoten dan een steenkoolcentrale, een open haard zelfs 30 keer meer. En toch beschouwt Europa ze als een bron van hernieuwbare energie. Overheden mogen ze dus opnemen in hun groene energiedoelstellingen.