Regering vraagt afwijking begrotingstraject aan Europa
Charles Michel Foto: pn
De regering-Michel vraagt Europa om twee miljard dieper in het rood te mogen gaan om het investeringspact te financieren.

Premier Charles Michel (MR) geeft vandaag in de Kamer een stand van zaken van zijn Investeringspact, een project van 60 miljard euro waarmee hij tegen 2030 België wil vernieuwen. Hij zal er aankondigen dat de regering aan de Europese Commissie een afwijking zal vragen van zijn budgettaire traject om de investeringsuitgaven te kunnen betalen. 

Door de meevallende groei is het overheidstekort vorig jaar gedaald naar 1,2 procent. Maar een evenwicht behalen in 2019 blijft een zware oefening, waardoor er geen ruimte meer overblijft om te investeren. De regering hoopt daarom van de Europese Commissie een afwijking van haar begrotingstraject van 0,5 procent van het BBP, goed twee miljard euro, te krijgen. 

Om Europa te overtuigen, zal België dan wel moeten aantonen dat het niet om zomaar bijkomende uitgaven gaat, maar wel degelijk om  investeringen die op langere termijn het groeipotentieel van de Belgische economie verhogen. De regering heeft er goede hoop op, maar een Europees fiat is er nog niet. Volgens een studie van het Federaal Planbureau kan een investering van 1 procent van het BBP binnen vijf jaar de  groei met 1,1 tot 1,5 procent doen stijgen. Als die voorspelling uitkomt, haalt België, dat nu achteraan bengelt in Europa op het vlak van economische groei, zijn achterstand gedeeltelijk in.

1,7 miljard federale investeringen voor het Investeringspact liggen al vast. Het gaat dan om investeringen in gesloten centra, gerechtsgebouwen, gevangenissen of defensie en om investeringen in het spoorwegnetwerk rond Brussel, het zogenaamde RER-project. Ook voor het project Myrrha, een nieuw soort kernreactor, en voor digitalisering is er geld uitgetrokken. 
Het gros van de investeringen moet van de gewesten komen, die het grootste deel van de economische bevoegdheden hebben.