Zestigplussers vragen ouderenconsulent “want politici moeten meer luisteren naar senioren”
Samen met een zorgcoach moet een ouderenconsulent het seniorenbeleid vorm geven, vindt de adviesraad. Foto: sbr

Ardooie vergrijst meer dan zijn buurgemeenten. Omdat de zestigplussers er al meer dan een derde van de bevolking uitmaken, wil de seniorenadviesraad dat de gemeente een seniorenconsulent aanstelt.

“Onze gemeente telt al ruim tweeduizend senioren”, zegt Renaat Lemey, secretaris van de seniorenadviesraad. “De zestigplussers maken nu al bijna dertig procent uit van alle inwoners van Ardooie en dat aantal zal de komende jaren nog stijgen.”

De leden van de adviesraad halen die cijfers aan om bij het gemeentebestuur een beleid af te dwingen dat meer gericht is op ouderen. Om die eis kracht bij te zetten, stelden ze een memorandum op met vijf speerpunten voor een voor alle politici van Ardooie. Het is een document met vijf wensen voor een beter ouderenbeleid in de gemeente. De adviesraad bezorgde de bundel aan alle lokale politici.

Gevaarlijke punten

De senioren vinden dat het gemeentebestuur best nog een tandje kan bijsteken als het gaat over zorg, buurtwerking, armoedebestrijding, woonkwaliteit én mobiliteit.

“Ardooie telt bijvoorbeeld nog heel wat gevaarlijke punten voor fietsers, wandelaars en rolstoelgebruikers”, zo staat in de eisenbundel. “Sommige voetpaden zijn verzakt of net te hoog. Ook fietspaden kunnen beter”, luidt het.

Wel jeugdconsulent

De seniorenadviesraad vraagt aan het gemeentebestuur om een seniorenconsulent in dienst te nemen. Die zou de schakel moeten zijn tussen de senioren en de beleidsmakers. “In Ardooie hebben we wel een jeugdconsulent, terwijl de groep jongeren hier veel kleiner is dan het aantal senioren.”

Samen met een zorgcoach zou zo’n ouderenconsulent het seniorenbeleid vorm moeten geven, vinden de zestigplussers. “Er zijn heel veel noden en de middelen zijn schaars”, zegt Marcel Vandamme, voorzitter van de raad. “Daarom moeten de politici luisteren naar de ambassadeurs uit het veld.”

Meer lokalen

De adviesraad doet ook een oproep om meer lokalen ter beschikking te stellen voor seniorenverenigingen. Nu moet iedereen van de gemeente naar de Albertzaal in het centrum van de gemeente.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel voor de senioren in Ardooie. Het gemeentebestuur krijgt ook pluimen op de hoed gestoken.

“Zo is de premie voor mantelzorgers nu al groter dan in heel wat buurtgemeenten. Maar om de verdergaande vergrijzing goed op te vangen, moet toch nog meer gebeuren”, besluit Vandamme.