Het proces tegen de verdachten van de moord op kasteelheer Stijn Saelens is opnieuw van start gegaan. De advocaten van de familie van het slachtoffer haalden zwaar uit naar André Gyselbrecht, die pas vorig jaar bekentenissen aflegde. ‘De dag van de rechtvaardigheid is aangebroken’, begon advocaat Filip Van Hende zijn pleidooi.

Van Hende wees er op dat de familie altijd heeft gezwegen, maar dat nu de tijd gekomen is om hun versie uit de doeken te doen. ‘Ik spreek over rechtvaardigheid omdat afrekening misschien niet past in de woorden van een advocaat van de burgerlijke partijen’, aldus Van Hende.

Eind januari was het zes jaar geleden dat Saelens is omgebracht. De familie heeft zich al die tijd in stilzwijgen gehuld. Pas vorig jaar, toen het proces al begonnen was, gaf Gyselbrecht toe dat hij opdracht had gegeven voor de moord op zijn schoonzoon.

‘De beklaagden hebben hun rechten ten volle gebruikt’ sneerde van Hende. ‘Het feit dat ze zo lang gezwegen hebben, heeft enorm veel tijd gekost. Ze konden hun fouten toegegeven hebben, maar dat is niet gebeurd. Tot op vandaag, want de bekentenissen zijn deels, zoniet volledig gelogen.’

Om de leugens extra te benadrukken, liet Van Hende de opname van een telefoongesprek tussen Gyselbrecht en zijn dochter horen. ‘Waar is Stijn, papa? Waar is Stijn? Je weet dat ik niet kan leven zonder Stijn. Ik kom niet naar huis’, schreeuwde ze drie dagen na de feiten onophoudelijk. ‘Op dat moment weet vader wat hij in gang heeft gestoken. Il faut le faire. Dus ben ik bijzonder ontgoocheld in meneer Gyselbrecht’, aldus de advocaat.

150.000 euro

Ook Jan Leysen, advocaat van de ouders van Stijn Saelens, haalde in zijn pleidooi vooral hard uit naar André Gyselbrecht. ‘Vijf jaar lang manipulaties, hoe verderfelijk toch. Er zijn rechters moeten opstappen, er zijn verklaringen afgelegd in de media, er zijn beschuldigingen van corruptie geuit tegenover advocaten. Chapeau meneer Gyselbrecht’, klonk het cynisch.

De advocaat wees ook op de gevolgen voor de kleindochter van Gyselbrecht. ‘Haar reputatie is geofferd op het altaar van zijn groot ego en zijn groot gelijk.’ Niet de incest, maar het dreigende vertrek naar Australië was volgens de burgerlijke partijen het echte motief voor de moord.

Meester Leysen vroeg ten slotte elk 75.000 euro schadevergoeding voor de ouders van Stijn Saelens. ‘Het is de prijs die André Gyselbrecht zelf was overeengekomen voor de moord. Dan zijn we toch over één iets akkoord’, sneerde de advocaat.

Bevoegdheid

Eerder op de dag had een andere advocaat van de familie een procedurekwestie volledig van tafel geveegd. Er waren de jongste maanden vragen gerezen over de bevoegdheid van de rechter, naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof. ‘Dat uitgangspunt negeert dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd worden. Uw rechtbank is op een correcte wijze gevat door de KI’, pleitte meester Verstraeten.

Vervolg

Woensdag komen de andere burgerlijke partijen aan het woord. Meester Luc Arnou en meester Els Gauquie verdedigen de belangen van Elisabeth Gyselbrecht en zullen als eersten pleiten.