Crevits laat joodse school zonder evolutieleer en seksuele opvoeding doorlichten
Foto: Photo News

Minister Crevits vraagt de onderwijsinspectie een joodse school in Antwerpen grondig door te lichten.

‘Met de leerlingen wordt niet gesproken over: seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden.’ Dat staat in richtlijnen die solliciterende leerkrachten krijgen van de directie van de Benoth Jerusalem-school in Antwerpen, een joodse school voor meisjes waar alleen vrouwen lesgeven. In de les biologie, bijvoorbeeld, mag de evolutieleer van Darwin niet aan bod komen. Dat ontdekte een leerkracht toen ze bij het begin van dit schooljaar inging op een vacature van de VDAB voor een baan als lerares bij Benoth Jerusalem.

‘Beperkt gunstig advies’

De richtlijnen kwamen ook in handen van Leni Franken (UAntwerpen) die onderzoek doet naar het spanningsveld tussen de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Volgens haar tarten die elke verbeelding. ‘Vrijheid van godsdienst, akkoord. Maar er is ook zoiets als respect voor de rechten van het kind om goed voorbereid te worden op de samenleving.’

Ze maakte de richtlijnen van Benoth Jerusalem over aan het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en aan de schoolinspectie. De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt subsidies.

In 2012 kreeg de school een ‘beperkt gunstig advies’. Vooral op het vlak van evolutieleer, seksuele opvoeding en wetenschappelijke vakken constateerden de inspecteurs ‘hiaten’. Bij een opvolgingsdoorlichting in 2015 waren die hiaten weggewerkt, oordeelde het inspectieteam. Die vaststelling lijkt haaks te staan op de richtlijnen zoals ze eind 2017 nog werden verspreid. Minister Crevits heeft de inspectie daarom gevraagd de school weer door te lichten.

Erwin Van Hove, directeur van de overkoepelende Yavne-scholengroep, is geschrokken van de richtlijnen. ‘Ik wist hier niets van. Ik heb de twee vrouwen die de school leiden, gevraagd om dergelijke stommiteiten niet langer te verspreiden.’