Antwerpen test kruispunt met ‘vierkant groen’ uit

Op het Antwerpse Eilandje is maandag het aangekondigde experiment met een verkeersregeling met ‘vierkant groen’ van start gegaan op het kruispunt van de Londenstraat, Bordeauxstraat en Kattendijkdok-Oostkaai. Alle fietsers en voetgangers krijgen er tegelijkertijd groen licht terwijl het gemotoriseerd verkeer op dat moment moet wachten. Het systeem moet de veiligheid van zwakke weggebruikers verhogen.

Het ‘vierkant groen’ was een van de ideeën die werden geopperd om meer Antwerpse kruispunten conflictvrij te kunnen maken, na enkele dodelijke ongevallen met fietsers vorig najaar. Het systeem vermijdt contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer en kan ook dodehoekongevallen voorkomen. Het zorgt er ook voor dat fietsers meteen twee takken van een kruispunten kunnen oversteken en op die manier minder voor het rode licht moeten staan.

Het eerste proefproject is van start gegaan op een kruispunt van de Londenstraat op het Eilandje, omdat daar dubbelrichtingfietspaden liggen die gebaat zijn bij een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Er zullen nog kruispunten volgen, telkens met aangepaste signalisatie die de situatie aankondigt en met wachttijdindicatie. De stad vraagt wel om aandachtig te zijn bij het oversteken, aangezien er uiteraard wel conflicten mogelijk zijn met andere zwakke weggebruikers.

‘Het introduceren en testen van “vierkant groen” is één van de concrete maatregelen van het tienpuntenplan waarmee we de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad Antwerpen verder versterken’, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). ‘Vandaag verplaatsen steeds meer mensen zich met de fiets, daarom zetten we specifiek in op een aantal maatregelen en ingrepen die de veiligheid van voetgangers en fietsers kunnen verbeteren.’