Opnieuw trouwstoet in Mechelen aan de kant gezet
Ook vorig jaar begingen de deelnemers aan een trouwstoet in Mechelen verscheidene verkeersinbreuken.

Opnieuw heeft een trouwstoet voor heel wat ophef gezorgd in Mechelen. De politie kon zaterdag een toeterend konvooi van een tiental auto’s aan de kant zetten. Er werden verscheidene pv’s opgesteld.

Zaterdagnamiddag liepen er bij de politie heel wat meldingen binnen van een trouwstoet die het niet zo nauw nam met de wegcode. ‘Onmiddellijk zijn onze interventieploegen op zoek gegaan naar de trouwstoet en konden de luxevoertuigen ook snel aantreffen. We hebben inderdaad kunnen vaststellen dat er verscheidene verkeersregels werden overtreden door de deelnemers van de stoet’, zegt Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. ‘Het ging dan om inbreuken als het ongeoorloofd gebruik van de claxon, het rijden met vier richtingaanwijzers op tot zelfs personen die uit het raam van de auto’s hingen en bijgevolg ook hun veiligheidsgordel niet droegen.’

De politie zette de feestvierders aan de kant en wees hen op hun ontolereerbaar rijgedrag. Na het intermezzo door de politie reed de trouwstoet verder richting Brussel en hielden ze zich, voor zover de politie het kon vaststellen op Mechels grondgebied, wel netjes aan de wegcode.

‘Onze mensen hebben uiteraard pv’s opgesteld van de zaken die ze kunnen vaststellen hebben. De pv’s worden snel aan de betrokkenen overgemaakt.’

Het is niet de eerste keer dat een trouwstoet voor commotie zorgt in Mechelen. Op 8 april van vorig jaar nog stelde de lokale politie Mechelen-Willebroek maar liefst 28 verkeersinbreuken vast bij een andere trouwstoet, goed voor bijna 2.500 euro aan boetes. Die trouwstoet haalde toen zelfs het nationale nieuws, omdat ze na hun vertrek in Mechelen ook nog eens halt hielden op de viaduct van Vilvoorde.

Na die eerste feiten kondigde burgemeester Bart Somers (Open VLD) aan dat roekeloos rijgedrag en overlast niet getolereerd kon worden en dat er krachtdadig zou opgetreden worden bij het vaststellen van inbreuken.

Hoeveel inbreuken er zaterdag precies werden vastgesteld, is nog niet duidelijk.