N-VA vraagt ontslag Brusselse PS-schepen
Foto: BELGA

Als het van N-VA afhangt, moet de Brusselse eerste schepen Karine Lalieux (PS) ontslag nemen. De partij wijst naar haar rol in de omstreden betaling van de directeur van de vzw Gial.

Een audit bij de Brusselse vzw, die de informatica bij de stad Brussel beheert, bracht aan het licht dat de directeur van de dienst achttien jaar lang duizend euro per dag via zijn consultancybureau werd betaald. De laatste versie van het contract werd in 2008 door schepen Lalieux ondertekend. De directeur werkt momenteel een opzegtermijn van zes maanden af. Het contract met het bureau werd verbroken.

Brussels N-VA’er Johan Van den Driessche, die in de oppositie zit, kondigde op VTM aan dat hij tijdens de volgende gemeenteraad zeker het ontslag van Lalieux zal vragen. ‘Als ik hoor dat schepen Lalieux het contract verlengd heeft voor onbepaalde duur, dan moet zij haar conclusies trekken’, aldus Van den Driessche. ‘Het gaat hier om overheidsgeld en een overheidsinstelling, die het goede voorbeeld moet geven en waar de lat hoger moet liggen dan in de privé’.

Kiezer

Open VLD zit in de hoofdstad in de meerderheid met de PS. De liberale staatssecretaris Philippe De Backer verklaarde eveneens bij VTM dat dit soort praktijken absoluut niet aanvaardbaar is en dat het goed is dat die ‘stal wordt uitgemest’.

De Backer gaat niet meteen in op de vraag of Open VLD nog met de PS samen kan besturen in Brussel. Hij wijst erop dat Open VLD en MR samen naar de kiezer trekken. ‘Het is aan de kiezer om te oordelen hoe de liberalen de slagkracht kunnen verhogen. Het is belangrijk dat het met de liberalen in het bestuur duidelijk wordt dat dit soort praktijken tot het verleden gaan behoren’.

Doorlichting

Een half jaar geleden, nadat de onregelmatigheden bij Samusocial aan het licht kwamen, kondigde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) nog aan dat hij grote kuis wilde houden binnen de Brusselse bestuursmandaten. Ook zou hij alle vzw’s laten doorlichten. De uitkomst van deze audit doet natuurlijk geen goed aan het imago van de Brusselse socialisten.

‘Als je grote kuis houdt, kom je spinnen tegen’, reageerde Brussels schepen Els Ampe (Open VLD). ‘We lichten alle vzw’s door, dus nu vallen lijken uit de kast.’