Curatoren willen uitvoering van garantiestelling Piqueur van 20 miljoen euro
Foto: BELGA

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, moet uitgevoerd worden. Dat hebben de curatoren van de failliete bank woensdag gepleit voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

De verdediging van Piqueur zegt dat hij niet gebonden is om te betalen. 'De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten', zei advocaat Vincent Van Obberghe.

Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens hem kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB).

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had eerder aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De rechtbank heeft die vraag afgewezen, omdat het om eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens zijn verdediging aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. Volgens de advocaat van Piqueur hebben de curatoren nu pas door dat de Nationale Bank fouten heeft gemaakt. 'De curatele heeft de NBB gedagvaard en is blijkbaar nu ook tot dat besef gekomen', pleitte Van Obberghe.

'Psychologische dwang'

De video zou het contact weergeven tussen gouverneur Luc Coene en zijn latere opvolger Jan Smets enerzijds, en Piqueur, Luc Van den Bossche (de vroegere voorzitter van het directiecomité) en Danny De Raymaeker (de vroegere ceo) aan de kant van Optima Bank. Op 24 november 2014 eiste de NBB een garantie van de hoofdaandeelhouder om de afwikkeling van de bankactiviteiten te kunnen verzekeren.

'Er was een psychologische dwang van de gouverneur. Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris', zei Van Obberghe. 'Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden. De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten. Ze werd ook vervangen door een pandovereenkomst voor aandelen van Global Investment van 33 miljoen euro.'

Curator Matthias Gesquière stelde dat 'de eenzijdige wilsuiting (van Piqueur, red.) zeer duidelijk op schrift' staat. 'Er staat letterlijk dat hij "ongeacht van faillissementsprocedure" moet instaan voor 20 miljoen euro. Piqueur is ook fors vergoed geweest voor deze verbintenis. Hij kreeg 600.000 euro rechtstreeks in de pocket als tegenprestatie voor de verbintenis. Het filmpje over de gesprekken op de Nationale Bank is totaal niet volledig en de verdediging doet de waarheid geweld aan. Wij hebben trouwens de Nationale Bank alleen gedagvaard voor de depositowerving.'

De uitspraak valt op 14 maart.

Zaak curatoren onbepaald uitgesteld

De zaak die de curatoren van de failliete Optima Bank opgestart hebben tegen de voormalige top van de bank, omdat ze ‘kennelijk grove fouten’ gemaakt zouden hebben, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Gent beslist, in afwachting van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank.

Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Het gerechtelijk onderzoek naar de bank was kort daarvoor gestart nadat de NBB aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. Ook de curatoren van de failliete Optima Bank hadden een aantal ‘mogelijk strafrechtelijke inbreuken’ vastgesteld en meegedeeld aan het parket.

De curatoren hebben drie procedures opgestart tegen de bestuurders en directieleden van de NV Optima Bank en de NV Optima Group, de commissaris-revisor van de Optima Bank en de Nationale Bank van België.

In een eerste zaak voor de rechtbank van koophandel in Gent zijn alle bestuurders en directieleden gedagvaard die in functie waren vanaf 30 juni 2014 tot de faillissementsdatum.

‘Daarbij worden de kapitaalverhogingen per 3 juli 2014 en per 31 december 2014 in het vizier genomen, kredieten verstrekt aan personen en entiteiten gelieerd aan de Land Invest Group, betalingen voor niet geleverde prestaties, en de vertrouwensbreuk met de NBB waardoor het vermogen van de bank ernstig werd aangetast. Deze kennelijk grove fouten hebben bijgedragen tot het faillissement’, stellen de curatoren.

Het gaat onder anderen om Piqueur, Jan De Paepe, Jo Viaene en Luc Van den Bossche. De rechtbank van koophandel stelde de zaak echter voor onbepaalde tijd uit omdat het gerechtelijk onderzoek, waarin Piqueur en zijn zoon en dochter een tijdlang in de cel zaten, nog loopt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig