'Iedereen moet onbelast tot 250.000 euro erfenis of schenking kunnen krijgen'
Foto: BELGA
Als het van de SP.A afhangt, zal iedereen in de toekomst tot 250.000 euro onbelast mogen erven of krijgen via schenkingen. Met dat voorstel willen de Vlaamse socialisten de erfbelasting helemaal omgooien. 'Geen gemorrel meer in de marge', zegt SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke.

Wie erft, moet op die erfenis erfbelasting betalen. Hoeveel die belasting bedraagt, hangt af van hoe groot de erfenis is en wat de band is met de overledene. Voor familieleden in rechte lijn is de erfbelasting het laagst, maar in andere gevallen kan het tarief oplopen tot 65 procent.

Terwijl op federaal niveau gewerkt wordt aan de hervorming van het erfrecht, timmert Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) aan een hervorming van de erfbelasting.

Oppositiepartij SP.A legt alvast haar voorstel op tafel. De partij wil het hele systeem omgooien. Kern van het voorstel is dat iedereen tijdens zijn leven 250.000 euro uit erfenissen of schenkingen mag ontvangen zonder dat hij/zij daar belastingen op hoeft te betalen. Wie boven dat bedrag van 250.000 gaat, wordt progressief belast. Hoe meer je verwerft boven op dat bedrag, hoe meer je betaalt.

Alle verschillende types van vermogen (roerende of onroerende goederen) worden gelijk behandeld en het maakt ook niet uit van wie je de schenking of erfenis ontvangt. Gedaan dus met de wirwar aan tarieven.

'Rechtvaardiger'

Volgens Vandenbroucke is het SP.A-voorstel een pak 'rechtvaardiger' dan het huidige systeem. 'Door een hoge belastingvrije som in te voeren, ontzien we de vermogens die mensen bijeen hebben gespaard door te werken. Vandaag betalen zij wél erfbelasting vanaf de eerste eurocent. Daar maken we komaf mee.'

Tegelijk willen de Vlaamse socialisten een aantal ‘achterpoortjes’ sluiten, bijvoorbeeld de gunstregimes voor familiebedrijven en de regeling voor duolegaten. En ook de beperkte groep grote vermogens, die nu te vaak ontsnappingsroutes zoekt, moet zijn deel betalen. 'Vandaag ontsnappen zij te vaak. Daar maken we komaf mee', klinkt het.