Nu ook bij psycholoog tijdens medisch onderzoek
Themabeeld Foto: IMAGEGLOBE

Kinderen uit het basis- en secundair onderwijs moeten vanaf volgend jaar minder naar het medisch onderzoek, maar de focus ervan verschuift. Er komt meer aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen. De Belgische Federatie van Psychologen vindt een bezoek bij de psycholoog een goed idee, maar vraagt extra middelen.

In het huidige systeem moeten kinderen zeven keer naar het medisch onderzoek tijdens hun schoolloopbaan. Dat vermindert naar vijf, maar het contact zal niet langer focussen op het louter medische. Ook het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen worden onderzocht.

Volgens Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), is dat een goede zaak: vroegdetectie en preventie zijn belangrijk. Hij vraagt wel extra middelen, omdat de CLB's nu al overbevraagd zijn. 'Men kan geen extra taak toevoegen zonder de capaciteit te verhogen', zegt hij.

Er moet ook gewaakt worden over de kwaliteit van de psychologische screening. Onder meer het gebruik van de juiste instrumenten en een goede samenwerking met andere hulpverlengingsvormen zijn daarbij belangrijk. 'Ik hoop dat de schoolpsychologen nauw betrokken worden bij de screening', aldus Lowet. 'Op dit moment is de capaciteit van de CLB's niet zo groot. Men zal meer schoolpsychologen moeten inzetten om de screening tot een goed einde te brengen.'

'Voorkomen is beter dan genezen'

‘Gezonde leerlingen in de klas presteren beter. Het medisch onderzoek in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is belangrijk in het kader van de preventieve gezondheidszorg. Voorkomen is altijd beter dan genezen’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ook de ouders worden aangemoedigd om drie onderzoeken bij te wonen, in de eerste kleuterklas, en in het eerste en zesde leerjaar. Nog nieuw is dat leerlingen die thuisonderwijs volgen voortaan ook verplicht moeten deelnemen aan de medische screening.

Jaarlijks voert CLB 500.000 onderzoeken uit. Deze moeten gezondheidsproblemen vroeg opsporen en de ontwikkeling van het kind opvolgen. De aanpassingen maken deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

 


 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig