Groen: ‘Soedanrapport legt de vinger op de wonde’
Wouter De Vriendt Foto: BELGA

‘De regering heeft te gretig vluchtelingen teruggestuurd naar een regime met groot risico op foltering. Daarmee werd een rode lijn overschreden’, stelt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt na publicatie van het Soedanrapport. Net zoals Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11 vraagt de partij om de repatriëring van Soedanezen pas te hervatten wanneer de procedures in lijn zijn met het internationaal recht.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) heeft ‘geen bewijzen’ dat teruggestuurde Soedanezen na hun terugkeer gefolterd werden, maar kan ook niet ‘met absolute zekerheid’ vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

‘Dit rapport legt de vinger op de wonde’, stelt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!). ‘Na Amnesty International en het Hof van Cassatie bevestigt het CGVS dat de regering artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het verbod op foltering en onmenselijke behandeling, red.) onvoldoende heeft getoetst. De regering heeft te gretig vluchtelingen teruggestuurd naar een regime met groot risico op foltering. Daarmee werd een rode lijn overschreden.’

‘In de Kamer vertelde premier Michel nog dat de toetsing van artikel 3 wat hem betreft een “heilig principe” was. Staatssecretaris Francken heeft daar zijn voeten aan geveegd. Voor een land dat wereldwijd strijdt voor de mensenrechten, is dat ontstellend. Dit mag niet zonder gevolgen blijven.’

‘Het rapport stelt ook vast dat er geen tolken waren bij het contact met de Soedanese ambtenaren van de identificatiemissie. En dat er niet eerst werd nagegaan of de vluchtelingen in kwestie nood hebben aan bescherming. Het CGVS concludeert dat het terugkeerbeleid enkele essentiële voorwaarden niet naleeft. Dit moet veranderen, vooraleer er van uitwijzingen nog sprake kan zijn’, besluit De Vriendt.

Onzorgvuldig

Ook Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11 sluiten vragen dat repatriëringen naar het Afrikaanse land opgeschort blijven tot de procedures in België in lijn zijn met internationale en Europese verplichtingen.

‘Het is een moeilijke oefening om achteraf bewijzen te vinden van foltering of mishandeling in een land als Soedan’, stellen de organisaties. ‘Maar het rapport van het CGVS bevestigt dat de situatie in Soedan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse. België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan.’