‘Duidelijke link tussen luchtverontreiniging en hartaanvallen’
Foto: BDW

Een acute verslechtering van de luchtkwaliteit gaat samen met een toename van de kans op een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van de Belgische cardioloog dr. Jean-François Argacha van de VUB-UZ Brussel. De initiatiefnemers vragen de overheid om diesel te bannen.

Het milieucardiologische onderzoek werd donderdagmiddag aan de pers voorgesteld op de eerste dag van het tweedaagse congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) in Square Brussels. Opmerkelijk is dat het multidisciplinair is. Niet alleen cardiologen maar ook milieudeskundigen, epidemiologen en biostatistici werkten mee aan de studie. Het onderzoek legt de link tussen 11.400 patiënten die in ons land een hartaanval hadden tussen 2009 en 2013 en de gegevens van de meetstations van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Belangrijkste resultaat ven de studie ‘Air pollution and ST-elevation myocardial infarction, a case crossover study of Belgian STEMI registry 2009- 2013’ is dat er bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter fijn stof (PM 2.5) in de volgende 24 uren een toename van 2,8 procent risico is dat STEMI (ernstig infarct met volledige afsluiting van een kransslagader) optreedt. Een toename van 10 microgram per kubieke meter NO2 (stikstofdioxide) gaat gepaard met een toename van 5,1 procent risico op een hartaanval.

Voorts blijkt dat er geen aanleg bestaat voor de gevolgen van verontreiniging, ook niet bij hoogrisicopatiënten zoals diabetici, rokers, of patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie. Wel lijken oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) gevoeliger voor het effect van fijn stof, terwijl jongere mensen (jonger dan 55 jaar) kwetsbaarder zijn voor het effect van NO2. ‘Opmerkelijk is dat deze gezondheidseffecten worden waargenomen bij verontreinigingsniveaus die lager liggen dan de Europese normen voor luchtkwaliteit’, aldus dokter Argacha.

De cardiologen vragen dat de politici maatregelen nemen. Ze verwijzen naar een verbod op dieselwagens zoals dat bijvoorbeeld al in Tokio werd ingesteld in 2003. Dat leidde daar tot 44 procent minder fijn stof tussen 2003 en 2012.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig