Klaas Slootmans trekt provincielijst Vlaams Belang
Klaas Slootmans. Foto: ssj

Klaas Slootmans trekt in het najaar de provincielijst voor Vlaams Belang in Halle-Vilvoorde.

De 34-jarige Beerselaar Klaas Slootmans, opgegroeid in deelgemeente Dworp maar intussen woonachtig in Lot, mag van het nationaal partijbestuur van Vlaams Belang op 14 oktober de provincielijst in Halle-Vilvoorde trekken. Met Slootmans kiest het Vlaams Belang voor een nieuw gezicht in de provincieraad.

Toch heeft Slootmans, die een Master Politieke Wetenschappen op zak heeft, al de nodige ervaring. Zo was hij van 2009 tot 2011 parlementair medewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, en nadien werd hij nationaal woordvoerder voor de partij. Van 2006 tot 2012 zetelde hij ook al in de gemeenteraad van Beersel. Na de verkiezingen van 2012 verloor het Vlaams Belang al haar zetels in de gemeenteraad.

Nederlands onder druk

Volgens de nieuwe lijsttrekker zijn de uitdagingen van onze provincie alvast groot. “In geen enkel andere provincie zet de ontnederlandsing en internationalisering zich zo fors door als hier. Minder dan de helft van de jonge gezinnen in Halle-Vilvoorde spreekt thuis nog Nederlands”, aldus Slootmans. “Na de instroom van Franstaligen krijgt de Rand nu af te rekenen met een forse instroom van niet-Europese migranten. In mijn eigen gemeente Beersel spreekt 1 op 5 gezinnen geen van beide landstalen.”

Volgens Slootmans zijn de gevolgen uiterst nefast. “De toevloed zorgt voor piekende vastgoedprijzen, waardoor onze jonge gezinnen vaak niet meer in staat zijn om in de eigen gemeente te blijven wonen.”

Onderwijs

Maar ook op het vlak van onderwijs ziet Slootmans enorme uitdagingen die de nodige politieke moed vereisen. “Door de bovengemiddelde instroom van anderstaligen kampen we met een dalend onderwijsniveau en rode alarmsignalen van leerkrachten en experts. Ook hier is een belangrijke taak weggelegd voor de provincie Vlaams-Brabant als klokkenluider naar de hogere overheden.”

Met Slootmans als aanvoerder geeft huidig fractievoorzitter Jan Laeremans de fakkel als trekker door aan de jongere generatie. “Na 27 jaar is het tijd om de jongere generatie een kans te geven”, zegt Laeremans. “Zonder zelf af te haken, want ik sta op de derde plaats.”