Wie te veel voorschrijft, krijgt boete van De Block
Maggie De Block Foto: Photo News
De huisartsen krijgen straks een rapport van de ziekteverzekering over hun voorschrijfgedrag. Wie hardnekkig te veel scans of bloedonderzoeken bestelt, riskeert een boete of terugvordering.

Huisartsen krijgen mogelijk nog dit voorjaar een rapport van de ziekteverzekering in de bus. Daarin krijgen ze ‘een individuele score’ op 45 indicatoren in vijf verschillende domeinen. Zo kunnen ze hun eigen voorschrijfgedrag naast dat van collega’s leggen.

De behandelingen en medicijnen waarover huisartsen feedback krijgen zijn bewust gekozen. Het gaat om antibiotica, klinische biologie, polymedicatie bij ouderen, medische beeldvorming en psychotrope geneesmiddelen zoals antidepressiva. ‘Specifiek die domeinen waarin nog te veel voorgeschreven wordt’, aldus het kabinet-De Block. Zij verwees naar het rapport eind januari in de federale commissie Volksgezondheid. De maatregel staat ook in de plannen die artsen en ziekenfondsen eind 2017 afspraken voor de komende twee jaar.

Door de huisartsen met de neus op de feiten te drukken, hoopt De Block onder meer dat dokters die opvallend vaker antidepressiva voorschrijven vaker alternatieven zoals therapie gaan overwegen. Veel patiënten met een milde of matige depressie krijgen nu medicijnen, terwijl ze daar geen baat bij hebben. Al kan in principe ook het omgekeerde. ‘Het komt er vooral op aan dat artsen zoveel als mogelijk de wetenschappelijke adviezen volgen’, zegt woordvoerster Audrey Dorigo.

Richtlijnen volgen

Het is niet de eerste keer dat de Belgische huisartsen een ‘activiteitenverslag’ krijgen. Maar volgens Marc Moens, voorzitter van artsensyndicaat BVAS, houdt de overheid wel steeds nauwer toezicht. ‘We hebben altijd geweten dat Big Brother over onze schouder meekeek. Maar vroeger was dat niet meer dan een vaag besef. Dat verandert nu.’

Het BVAS juicht die evolutie toe. ‘Als artsen de richtlijnen niet volgen, gaat er geld verloren dat elders in de gezondheidszorg van groot belang kan zijn.’

Domus Medica, de federatie voor huisartsenkringen, is veel minder enthousiast. ‘Als de overheid echt bekommerd is om een betere kwaliteit, dan moet ze meer doen dan alleen data verspreiden in de hoop dat die tot besparingen leiden. Meer kwaliteit betekent in veel gevallen ook meer investeren maar daar gaat het helaas minder vaak over.’

Opvallend: tegen deze zomer moet er meer duidelijkheid komen over een nieuwe vorm van financiële responsabilisering van dokters die te vaak scans of bloedonderzoeken voorschrijven. Wie daarin volhardt, riskeert in de toekomst een boete of terugvordering.