Groen licht voor hervorming Europese uitstoothandel
Ivo Belet (CD&V). Foto: BELGA

Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de markt voor uitstootrechten. Bedoeling is de kostprijs voor de uitstoot van broeikasgassen op te krikken, zodat de industrie meer wordt aangespoord om te investeren in een schonere productie en de uitstoot te verlagen.

Al sinds 2005 moeten ruim 12.000 Europese industriële bedrijven en energieproducenten rechten bekomen voor het uitstoten van broeikasgassen. Ondernemingen die investeren in een schonere productie en dus minder uitstoten, kunnen hun overtollige rechten verhandelen. Maar omdat er de voorbije jaren te veel rechten op de markt waren, kelderde de kostprijs.

Daarom gaat Europa de jaarlijkse verlaging van de uitstootrechten versnellen en meer overtollige rechten van de markt halen. ‘Dankzij deze hervorming schakelen we een versnelling hoger: in plaats van onze uitstoot jaarlijks met 38 miljoen ton af te bouwen, gaan we vanaf 2021 naar 50 miljoen ton per jaar. Dat is het equivalent van de jaarlijkse sluiting van drie grote kolencentrales’, rekent Ivo Belet (CD&V) voor.

Prijsstijging

Door de aangekondigde hervorming is de prijs het voorbije half jaar al gestegen van 5 naar 9 euro per ton CO2, weet Belet. De prijsstijging zal er volgens hem toe leiden dat de stroom van gascentrales in verhouding rendabeler wordt dan stroom uit steenkoolcentrales. ‘Dat is belangrijk in het licht van het Belgische energiepact, omdat de sluiting van onze kerncentrales in een eerste fase zal moeten worden opgevangen met extra gascentrales.’

Belet vindt dat Europa de ‘juiste balans’ heeft gevonden ‘tussen investeringen in schone energie en het behoud van jobs in Europa’, maar Bart Staes (Groen) vindt de hervorming ‘minimaal’. ‘Voor een fatsoenlijke prijs zal er veel meer moeten gebeuren’, meent hij.

Aanvullend beleid

Volgens Staes zullen de lidstaten aanvullend beleid moeten voeren indien Europa tegen 2030 de uitstoot met 40 procent wil verminderen, zoals op de klimaatconferentie van Parijs is beloofd. ‘Landen zijn volledig vrij om verder te gaan dan de minimumregels die de EU afspreekt. Zo kunnen we in België per direct een minimumprijs voor ETS-rechten invoeren. Een doeltreffend klimaatbeleid is met andere woorden echt een kwestie van politieke wil.’

Mark Demesmaeker (N-VA) vindt dan weer dat er meer bescherming had mogen zijn voor bedrijven die moeten optornen tegen concurrenten uit werelddelen met minder strenge klimaatwetten. ‘We mogen van winnaars geen verliezers maken. We willen met Vlaanderen en Europa vooraan in het peloton rijden, zonder evenwel platte band te krijgen’. Demesmaeker is wel blij met het nieuwe innovatiefonds, dat pioniersprojecten zal steunen op domeinen als koolstofopslag en hernieuwbare energie.