Groen-rode Tandem gaat voluit voor burgemeesterssjerp
Een deel van de Tandemploeg met Tom Beunens aan het stuur Foto: pma

Tandem wordt de naam van de groen-rode beweging in Avelgem. “We zijn geen kartel”, zegt kopman en huidig schepen Tom Beunens (SP.A). “We zijn een beweging, ontstaan in 2015. Met een denktank hebben we een programma gemaakt.”

De nieuwe politieke beweging Tandem werd zondag voorgesteld. Tandem bestaat uit leden van SP.A, Groen en onafhankelijken. “In 2015 hebben we de eerste gesprekken gehad met mensen uit progressieve hoek”, zegt Tom Beunens die bij de verkiezingen van oktober de lijsttrekker zal zijn.

Denktank

“We hebben dan in 2016 een denktank opgericht met mensen uit meerderheid en oppositie. Het uitgangspunt was om na te denken wat we kunnen doen met en over alle punten die tot de domein van de gemeentepolitiek behoren. We vertrokken zeg maar vanuit de inwoners van Avelgem en stelden ons de vraag van wat ze wakker liggen. Van mobiliteit, veiligheid, milieu en klimaat, wonen, werk, lokale economie en handel,... Dat was een proces van 14 maanden, uit die maandelijkse gesprekken zijn dan programmapunten naar voor gekomen. De eindgedachte is dat we in Avelgem streven we naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit, gedragen door welvaart en vooral welzijn.”

“Sommigen die deelnamen aan de denktank staan op de lijst, anderen dan weer niet. Er zijn in Avelgem 21 plaatsen, 5 zijn door Groen in te vullen, 16 door SP.A. Belangrijk is dat niemand een partijlidkaart moet hebben. Onafhankelijke kandidaten zijn welkom. Erik Vandereecken zal op plaats 3 staan voor Groen, lokaal SP.A-voorzitter Sandra Platteau op plaats 2 en ik zal de lijst trekken. Dat houdt in dat ik voor Tandem kandidaat burgemeester ben.”

Ambtenaren moeten de boer op

“Een paar ideeën zijn dat we nog meer willen zetten op maatwerk voor mensen in armoede. De sociale dienst moet naar de mensen toegaan. Ook de ambtenaren moeten naar de mensen gaan. Dat kan in een ontmoetingscentrum maar evengoed bij mensen thuis. Het digitale loket moet verder uitgebouwd worden.”

Tom Beunens wil ook iets doen aan het centrum van Avelgem. “Dat moet aantrekkelijker worden. Ik denk dat we moeten kijken om het centrumstuk N8, een gewestweg, over te kopen. Dan kan je als gemeente het centrum gaan verbouwen en het aantrekkelijker maken. Want dat de Doorniksesteenweg en stukje Oudenaardsesteenweg aantrekkelijker moet, dat weet iedereen. Binnenkort gaan we zelf de hort op, geen huis-aan-huisbezoeken maar samenkomsten waar we groepen mensen willen ontmoeten om te luisteren.”