Binnenkort minder belasting voor wie in centrum woont?
Foto: Jimmy Kets

Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt, dat schrijft Het Laatste Nieuws. Bedoeling is om wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken.

Om wonen in het centrum te stimuleren, dienen Vlaams Parlementsleden Rik Daems (Open VLD), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Jos Lantmeeters (N-VA) een voorstel van decreet in. Concreet willen ze dat gemeentebesturen de belasting die inwoners betalen op hun huis of appartement, in bepaalde wijken kunnen verlagen.

‘Dat kan per jaar al gauw tussen de 500 en 1.000 euro schelen. Het is ook een ideaal instrument om een verloederd stadsdeel opnieuw op te waarderen, of om leegstand tegen te gaan’, zegt Daems.

Het tegendeel - de belastingen in bepaalde wijken verhogen - kan niét, volgens het decreet. De ambitie is om de maatregel te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2019.