Kaart

Hoe groot zijn de erfenissen
in Vlaanderen?

5 februari 2018Nico Tanghe

Inwoners van de rijkste gemeenten laten bijna vier keer zoveel vermogen na als die van de armste gemeente. In totaal werd in 2016 bijna 10 miljard euro geërfd. Hoeveel daarvan uit uw gemeente komt, ziet u op de kaart hieronder.

De Standaard vroeg de data exclusief op bij de Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is voor het innen van zijn eigen successierechten en daarover mondjesmaat nieuwe cijfers vrijgeeft. Het gaat om roerend (spaargeld, beleggingen,...) en onroerend vermogen (vastgoed).

Opvallend in de cijfers is onder meer dat gehuwde Vlamingen bijna dubbel zoveel nalaten als gescheiden erflaters: gemiddeld 151.000 tegenover 85.000 euro. Vlaamse mannen laten ook meer na dan vrouwen. Ook interessant: maar één op de drie Vlamingen laat meer dan 200.000 euro na aan zijn erfgenamen. En slechts 7 procent meer dan 500.000 euro.

De onderstaande kaart van Vlaanderen toont waar de rijkste Vlamingen wo(o)n(d)en. Of althans waar de Vlaamse belastingdienst in 2016 de hoogste en de laagste belastbare vermogens kon registreren. De top tien van grootste en kleinste nalatenschappen vindt u onder de kaart.

Wil u weten hoe rijk de inwoners van uw gemeente gemiddeld zijn bij overlijden, klik ze dan aan op onderstaande kaart. Inzoomen kan met de knoppen rechtsboven. Een aantal gemeenten is niet ingekleurd: er zijn geen gegevens vrijgegeven van gemeenten waar minder dan twintig overlijdens waren.

Belastbaar vermogen in uw gemeente

Kijken we naar de armste en de rijkste gemeenten, dan valt op hoe groot de verschillen per gemeente zijn. Inwoners van de rijkste Vlaamse gemeenten (Tervuren, Sint-Martens-Latem en Oud-Heverlee) laten bijna vier keer zoveel vermogen na als die van de armste gemeente: het Oost-Vlaamse Horebeke: waar de erfenis in 2016 niet meer dan 64.000 euro groot was.

Dat de faciliteitengemeenten Linkebeek, Wezenbeek-Oppem en Kraainem zo hoog scoren in de statistieken van de Vlaamse belastingdienst - alle in de top drie - heeft te maken met het feit dat ondanks het hoge aantal Franstaligen in die gemeenten heel wat gestorven inwoners toch belastbaar zijn in Vlaanderen. Zelfs Franstaligen kunnen daar met hun erfenis in de Vlaamse statistieken terechtkomen, op voorwaarde dat ze hun fiscale woonplaats de voorbije vijf jaar het langst in het Vlaams Gewest hadden.

 

Top 10 gemeenten met de hoogste erfenissen

 

Top 10 gemeenten met de laagste erfenissen

Een op drie Vlamingen laat 200.000 euro of meer na

Hoe ouder Vlamingen worden, hoe groter de erfenis die ze nalaten. Die logica geldt tot hun 80ste. Daarna gaat het financieel bergaf, vooral bij vrouwen. Lees het volledige artikel >