Taxshift doet loonkosten minder dalen dan gedacht
Foto: Photo News
Sinds 1 januari betalen de Belgische bedrijven 25 procent aan socialezekerheidsbijdragen op het loon van hun werknemers. In december was dat nog 30 procent. Die lastenverlaging maakt deel uit van de taxshift waarmee de federale regering-Michel de loonkosten draaglijker wil maken voor de Belgische bedrijven.

‘Ongetwijfeld een positieve maatregel’, luidt het bij het socialedienstenkantoor Acerta, maar volgens directeur Dirk Wijns ligt de werkelijke impact ‘een stuk lager dan de bijdragendaling met 5 procent zou doen vermoeden’. Volgens Wijns bedraagt de daling van de loonkosten in de voorbije maand januari tussen 0,8 en 1,9 procent, naargelang van de hoogte van het loon van de werknemers. Die daling is een heel stuk minder dan de regering-Michel doet uitschijnen. Die komen wel boven op een eerdere verlaging die al in 2016 doorgevoerd is.

Hoe komt dat? ‘De regering heeft de verlaging van de basisbijdrage, via de taxshift, tot 25 procent laten samengaan met de hervorming – en deels afbouw – van andere, bestaande lastenverlagingen’, zegt Wijns. ‘Zo valt de forfaitaire lastenvermindering van 438 euro per kwartaal, die geldig was voor alle werknemers, helemaal weg. En dat veegt de impact van de taxshift voor een groot deel weer uit. Er is zeker een extra lastenverlaging bijgekomen, maar minder groot dan gedacht.’

Niet voor social profit

Uit berekeningen van Acerta blijkt dat de sociale werkgeversbijdragen eigenlijk ook zonder taxshift al lager waren dan het officiële tarief van 30 procent. Bij een bediende met een maandloon van 4.000 euro bruto moesten tot in december 26,35 procent bijdragen betaald worden, bij een loon van 2.500 euro bruto was dat 24,16 procent. De taxshift heeft die tarieven afgelopen maand nog doen zakken, tot respectievelijk 25 procent en 22,70 procent. Op de laagste lonen daalt het percentage aan werkgeversbijdragen nu zelfs tot 17,92 procent.

Volgens werkgeversorganisatie VBO was het nooit een geheim dat de werkelijke verlaging minder impact heeft dan wat de officiële tarieven doen uitschijnen. ‘Maar alle bedrijven gaan erop vooruit’, zegt Bart Buysse. ‘En het is vooral veel transparanter, zeker voor buitenlandse bedrijven.’

Belangrijke opmerking: de bijkomende daling van de loonkosten gaat helemaal voorbij aan de social-profitsector. De taxshift geldt niet voor de werkgevers uit gesubsidieerde sectoren, zoals ziekenhuizen of rusthuizen.