Taxi en Uber gelijk voor de wet in Brussel
Taxi’s betogen tegen Uber in Brussel. Foto: Bart Dewaele

Door nieuwe regelgeving die de Brusselse regering heeft goedgekeurd moeten bestelplatformen zoals Uber zich aan dezelfde voorwaarden houden als de klassieke taximaatschappijen. Ook wagens die verhuurd worden met chauffeur vallen onder de nieuwe regeling.

Alle diensten van ‘bezoldigd personenvervoer’ in Brussel vallen binnenkort onder dezelfde regeling. Daardoor moeten bestelplatformen als Uber en bedrijven die wagens verhuren met chauffeur net als taximaatschappijen met vergunde chauffeurs werken.

‘Om actief te kunnen zijn in Brussel moeten platformen een erkenning krijgen van de overheid’, legt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) uit. ‘Die krijgen ze enkel als ze bepaalde regels respecteren: ze moeten werken met chauffeurs die een Brusselse vergunning hebben, ze moeten minimumtarieven respecteren om sociale dumping te vermijden, maar ook maximumtarieven om de klant te beschermen. En elk platform zal transparant moeten zijn naar de inspectiediensten van de overheid.’

‘Chauffeur niet langer speelbal’

‘Met deze nieuwe regels is de chauffeur niet langer de speelbal van de exploitant of van het bestelplatform, maar krijgt hij zeggenschap over zijn eigen werk’, maakt Smet zich sterk. Chauffeurs krijgen hun eigen persoonlijke licentie waarmee ze aan de slag kunnen als werknemer, zelfstandige of in een coöperatieve, waarbij ze een officieel en volwaardig statuut moeten hebben. Bovendien mogen platformen geen exclusiviteitsregels opleggen aan chauffeurs zoals vandaag. Chauffeurs zullen bij verschillende platformen tegelijk kunnen aangesloten zijn.

Volgen de Brusselse regering zal er door het nieuwe kader ook meer keuzevrijheid en kwaliteitscontrole zijn voor de klant. Er zijn regels rond veiligheid en controle op verzekeringen, meer keuzevrijheid en maximumtarieven om te vermijden dat prijzen op bepaalde momenten te veel te hoogte in gaan.

De nieuwe regels zouden van kracht worden in de loop van 2019. Daarna komt er een overgangsperiode, waarbij de bestaande taxilicenties nog 1 keer verlengd worden maar daarna niet meer kunnen verkocht worden zoals vandaag.