Gentse studenten vrezen te hoge studiedruk bij start op 1 september
Foto: Lisa Van Damme; LVD

De Gentse Studentenraad reageert bezorgd op de verhoogde studiedruk die gepaard zou gaan met de aanpassing van het academiejaar. ‘Er zou op kortere tijd evenveel leerstof verwerkt moeten worden.’ De studentenraad is wel gewonnen voor de gegarandeerde rustperiodes.

De UGent en KU Leuven willen de kalender van het academiejaar hertekenen. Daardoor zou het academiejaar niet langer de derde week van september beginnen, maar wel op 1 september. Het eerste semester, inclusief blok en examens, loopt dan tot de kerstvakantie.

Half februari bespreken beide uniefs hun voorstellen met alle hogescholen en universiteiten. UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir waarschuwt dat er nog geen beslissing is genomen. ‘Het kan dat alles bij het oude blijft.’

Maar een verandering van de academische kalender dreigt de studiedruk op te voeren, waarschuwt de Gentse Studentenraad. In het nieuwe voorstel wordt het semester teruggebracht op 16 weken om de leerstof te verwerken. Dat betekent een hogere studiedruk, wat volgens de studentenraad het engagement bij studenten onder druk zet.

Gegarandeerde vakantie essentieel

De studentenraad is wel tevreden over bepaalde onderdelen in het voorstel, zoals de gegarandeerde rustperiodes voor alle studenten, ook die met een tweede zit. De zes weken gegarandeerde vakantie is volgens de studentenraad essentieel, niet het minst omdat heel wat studenten een vakantiejob nodig hebben om hun studies te betalen. Dat is nu niet het geval.

De Gentse Studentenraad overlegt de komende weken en maanden met het universitair bestuur over de nieuwe academische kalender en andere pedagogische aspecten van het onderwijs. Woensdag wordt ook een enquête afgesloten waaraan 8.000 studenten hebben deelgenomen. De resultaten van die enquête worden de komende dagen geanalyseerd en gecommuniceerd, en zullen een onderdeel zijn van de toekomstige onderhandelingen.