Jolie en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg kondigden hun samenwerking in december al aan in een opiniebijdrage in de Britse krant The Guardian. 'We gaan uitzoeken hoe de NAVO haar bijdrage kan verhogen aan de bescherming van vrouwen en hun deelname aan alle aspecten van conflictpreventie en -oplossing', schreven ze toen.

Tijdens het bezoek van Jolie aan de NAVO werden die plannen woensdag geconcretiseerd. De NAVO gaat inzetten op opleiding, onder meer om ervoor te zorgen dat strijdkrachten meer vrouwen tellen. Verkrachtingen en ander seksueel geweld tijdens conflicten moeten ook sneller op het spoor gekomen worden. Ten derde moet er meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het hanteren van seksueel geweld als oorlogstactiek. Een bekend gezicht als Angelina Jolie kan een bijdrage leveren aan het verhogen van dat bewustzijn, zei Stoltenberg.

'Verkrachtingen die in de context van een gewapend conflict gebeuren, worden vaak als bijkomstig gezien', sprak Jolie. 'Maar dat is een historische onrechtvaardigheid. Verkrachtingen worden wel degelijk als wapen gebruikt om militaire én politieke doelstellingen te bereiken. Wanneer zo'n seksueel geweld voorkomt, is vrede moeilijker te bewerkstelligen.'